Avhendingsloven: stort marked for elektrobransjen

10/5/22
Muligheter
23/8/2023

Følges avhendingsloven til punkt og prikke kan det åpne seg et stort marked for elektro- og takstbransjen og boligselgere, sier daglig leder Jon Henrik Leere i Elektroskolen. – Vårt nettbaserte kurs tilpasset installatører og montører gir dem kunnskap om loven, markedspotensialet og feller som bør unngås.

– Behovet for å kvalitetssikre det elektriske anlegget i boliger som er til salgs, er økende og skal utføres av en elektroinstallatør, sier Leere. Han kan fortelle at enkelte boligkjøpere har opplevd branntilløp før boligen er overdratt.

– Primært skyldes det dårlig tilstand i det elektriske anlegget. Oppgir ikke boligselgeren den reelle tilstanden i anlegget, kan kjøper kreve oppgradering av anlegget, eller avkortning tilsvarende installasjonsprisen. Her kan det åpne seg store markedsmuligheter for elektrobransjen brukes tilgjengelige standardverktøy til å avdekke mangler og si noe om «rikets tilstand».

– Elektroskolen.no er et fire timers nettbasert kurs for installatører og montører som tar for seg problemstillingene fra salg av bolig til kontroll av det elektriske anlegget, sier daglig leder Jon Henrik Leere i Elektroskolen.

Nettbasert kurs

Fallgruvene er mange og erstatningskostnadene store sluntrer man unna på kravene. Elektroskolen.no tilbyr derfor et fire timers nettbasert kurs for installatører og montører som tar for seg salg av bolig og kontroll av det elektriske anlegget.

– Følges det ikke opp kan de bli ansvarliggjort. På kurset tar vi for oss anerkjente takstprinsipper som vil gi dem trygghet som kontrollører. Det vil gi boligkjøpere et bedre beslutningsgrunnlag. Vi tilbyr også en nettbasert eltakstutdanning over ti dager, sier Leere. Han kan fortelle at Elektroskolen nylig gjennomførte et pilotkurs på eltakst.

– Flesteparten av kursdeltakere var ikke klar over den nye avhendingsloven og markedsmulighetene for elektrobransjen.

– Det er positivt at flere byggtakstmenn nå kontakter eltakstmenn for å avdekke farlige installasjoner, sier Leere.

Store erstatningskostnader

– Mangelfull kunnskap om avhending av bolig, kan i enkelte tilfeller medføre krav mot takstmann, installatør og montør der det i etterkant av boligkjøp avdekkes alvorlige feil i elanlegget. Flere Høyesterettsdommer slår fast at man som profesjonell aktør må ha minimumskunnskap om slike saker. Unnlater man å informere om feil og mangler, kan du bli sittende med hele ansvarsforholdet.

Bedre beslutningsgrunnlag

– På vårt fire timers nettbaserte kurs om avhendingsloven eller den nettbaserte 10 dagers eltakstutdanningen, får man større trygghet i rollen som kontrollør. Det vil gi boligkjøpere et bedre beslutningsgrunnlag når de kjøper boligen. Elektroskolen gjennomførte nylig et pilotkurs på eltakst. Flesteparten av kursdeltakere var ikke klar over den nye avhendingsloven og markedsmulighetene for elektrobransjen. Det er positivt at flere byggtakstmenn nå kontakter eltakstmenn for å avdekke farlige installasjoner. Årlig kjøpes det elmateriell for flere milliarder kroner som monteres ulovlig i norske boliger. Vi har også avdekket at boligselgere eller en kompis mekker på eget anlegg. Oppdages slike forhold kan det i verste fall dra ned boligprisen. Skjulte anlegg i vegger er vanskelig å oppdage for en lekmann. Derfor må du ha riktig kunnskap og verktøy for å avdekke farlige forhold.

Styrk samarbeidet

For mange er den nye avhendingsloven vanskelig å forstå. Inntrykket er at takstmannen har det fulle og hele ansvaret for boligtilstanden.

– En takstmann har ikke lov til å måle om jordingen i installasjonen er i orden. Dette skal utføres av en montør. I 10 prosent av gamle og nye installasjoner som vi har kontrollert, har det manglet jordforbindelse. Mange eldre boliger har heller ikke jordfeilbrytere, sier Leere. Han mener tiden nå er moden for å styrke samarbeidet mellom takstmenn og elektroentreprenører. Det kan være med på å avverge mangelfulle kontroller og farlige hendelser, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien