Arbeidslys må tilpasses arbeidet som skal utføres

10/8/21
Muligheter
3/8/2023

– Arbeidslys er en viktig del av ergonomien og må tilpasses arbeidet som skal utføres på byggeplass. God belysning er også viktig for å forhindre skader, sier fagsjef Eirik Remo i Nelfo.

På enkelte byggeplasser har dårlig belysning medført alt fra kuttskader, strømgjennomgang til fallskader. Arbeidstilsynet sier at dårlig belysning i arbeidslokaler kan både gi belastningsskader og øke risikoen for skader og ulykker.

– Derfor er det viktig at arbeidsstedet der arbeidet skal utføres er tilstrekkelig belyst, sier fagsjef Eirik Remo i Nelfo.

– Elektrikere jobber med å få frem strøm og da er de også avhengig av å ha godt lys for å se hva de gjør. Dårlig belysning er ikke bra når de er avhengig av å gjøre et godt arbeid, påpeker han.

LED-belysning

– På byggeplasser bruker de fleste hoved og underentreprenører i dag LED-belysning. Men på noen steder benytter man fortsatt lyspærer satt sammen i et ledningsstrekk. Knuses glasset til en eller flere av dem er det fortsatt strømførende tamper som stikker ut og som kan gi strømgjennomgang dersom du kommer bort i dem med f.eks. fingre eller hodet, sier Remo.

Gode HMS-rutiner

Nelfo arbeider for at det ikke skal skje skader eller uhell blant sine medlemsbedrifter. – Det er enklere å sørge for god lyssetting enn å være ute av jobb på grunn av skader. Syn er en av våre viktigste sanser og dårlig belysning reduserer dem. Da er det er større risiko for at noe uheldig kan skje, sier Remo.

– Det viktigste er å ha gode HMS-rutiner på arbeidsplassen og etterlever dem.

Ingen retningslinjer

– I dag er det ingen krav eller retningslinjer for belysning på byggeplasser. Det er forsket mye på hva slags lys det bør være på kontorer, mens det er gjort lite på bygg, anlegg. og industrianlegg. Mange mener det bør utarbeides standarder med minimumskrav til slik belysning. – De fleste leverandører leverer i dag gode LED-arbeidslys som gir godt arbeidslys, sier Remo.

Fravær av nettstrøm

– Er det ikke nettstrøm på byggeplass, er det viktig at lampene har lang batterilevetid. Det kan også være utfordringer med hvor store områder som skal belyses, i tillegg til kulde, regn for å nevne noe. Det er viktig å se på hvordan den provisoriske strømmen er på byggeplassen. Derfor må det provisoriske strømlegget følges opp jevnlig for å unngå at det er berøringsfarlig. Mange strømgjennomgangs hendelser på byggeplass er ofte knyttet til det provisoriske strømanlegget, sier Remo til slutt.

Flere artikler i denne kategorien