Få Enova-støtte for å bruke strøm smartere

21/11/22
Muligheter
23/8/2023

Visste du at du kan få støtte for å installere smart strømstyring hjemme? Aldri har det vært mer aktuelt å la teknologien styre strømforbruket enn akkurat nå.

Det kan være mye å spare på å flytte elbilladingen til de timene strømprisen er rimeligst. En smart ladeboks som f.eks. Zaptec vil kunne styres på denne måten. Foto: Marte Thu/ Zaptec

Ikke bare er strømprisene veldig høye for tiden, men de varierer også til tider veldig mye fra time til time. Da er det smart å flytte forbruket til timene med lavest strømpris, og unngå å bruke så mye strøm de timene prisen er som høyest.

Her kan det være mange penger å spare, men de færreste går rundt og skrur av eller ned varmen hele tiden. Det er her smart strømstyring kommer inn i bildet, altså et system som mottar pris- og forbruksinformasjon og styrer ting som panelovner, termostater til gulvvarme, varmepumpe, varmtvannsbereder og elbillader.

Systemet vil naturligvis også sørge for strømsparing ved å skru ned varmen når du er borte, og sørge for å skru det på igjen i god tid innen du kommer hjem – hele tiden uten at det går utover komforten.

Få tilbake 35 prosent fra Enova

For å komme i gang trenger du for eksempel smarte panelovner, en varmepumpe som lar seg styre, smarte termostater og smart elbillader. Styringssystemet kan være et smarthussystem, som Futurehome eller Homey, eller en nettbasert tjeneste. Flere strømselskaper tilbyr nå denne type smart styring via appen sin, for eksempel Tibber, Fjordkraft, Gudbrandsdal Energi med flere.

Hos Enova er det en egen ordning for smart strømstyring. Du kan få tilbake 35 prosent av totalkostnaden, opptil 10.000 kroner. Du må altså investere snaut 29.000 kroner for å få maksimal støtte. Det er imidlertid en del forutsetninger som må møtes før du blir innvilget støtten.

For det første må du dokumentere at alt er installert av fagfolk – tilkobling med smartplugg i stikkontakten støttes ikke. Du må dokumentere alt av fakturaer, og du må dokumentere at det virker, altså at det faktisk er koblet opp mot et smart styringssystem som innhenter strømpris og styrer etter den.

Enova krever at minst for strømforbrukere i huset er flyttbare til tider på døgnet med lavere strømpris – det holder altså ikke å smartifisere bare én panelovn. Systemet skal også sikre at hovedsikringen ikke overbelastes ved at for mye forbruk flyttes til de rimeligste timene, og at styringen skal kunne ta hensyn til effektbaserte tariffer for nettleie.

Egen ordning for varmtvannsberedere

Det kan være mye å spare på å styre varmtvannsberederen. Om den tømmes for varmt vann om morgenen når strømmen er dyr, er det smart om den venter med å varme opp nytt vann til strømprisen synker utover formiddagen.

Støtteordingen for smart strømstyring skal kunne dekke utgifter til smart styring av den gamle varmtvannsberederen din, hvis det løses innenfor retningslinjene. Men det er også en egen støtteordning for dem som vil investere i en av de nye og moderne smarte varmtvannsberederne.

Også her gjelder forutsetningen om installasjon av fagfolk og riktig dokumentasjon, så det er anbefalt å studere veilederne til Enova nøye før man setter i gang. Alt er tilgjengelig på www.enova.no, og leverandører som Futurehome, Tibber og Fjordkraft har også veiledere på sine nettsider om hvordan du kommer i gang.

Flere artikler i denne kategorien