Kvalitetssikrer store dokumentpakker med KI

27/2/24
Muligheter
27/2/2024

– Vi benytter kunstig intelligens (KI) til å kvalitetssikre store dokumentpakker fra konkurranse- til entreprisegrunnlag, sier COO Ingebjørg Foss Daae i Software- og programvareselskap Consigli. – Det digitale systemet brukes også til å kvalitetssikre FDV-dokumentasjon når et bygg er ferdigstilt.

– Med KI kan man også sjekke tegningsunderlag, kvaliteten på funksjonsbeskrivelser og om driftsinstrukser er levert. Her kan man også sjekke ansvarsfraskrivelser og risikoelementer og hente ut informasjon om vedlikehold- og driftsinformasjon, sier Daae.  – På prosjektering utføres tverrfaglig koordinert tekniske himlinger med ventilasjon, kabelbruer, sprinkler, belysning og branndetektorer. I praksis snakker vi om alle komponenter i himlinger med ferdigdimensjonert og trykkfallsberegnet ventilasjon. I tillegg kan man beregne rørføringer på sprinkler og kabelbroer. Dette tar noen få dager mot dagens prosess som vi bruker flere måneder på, sier Daae.

Optimaliserer materialbruken

Consigli benytter KI til å optimalisere materialbruken i prosjekter. – Vi er bl.a. opptatt av å redusere størrelsen på tekniske rom. I enkelte prosjekter har vi redusert tekniske rom med flere 100 kvm. Det har redusert kostnadene og behovet for utgravning i grunn samt komprimert de tekniske installasjonene. Med optimale plan- og romløsninger blir fotavtrykket best mulig, understreker hun.

Hårete mål

Daae kan fortelle at Consigli definerte målsetning er å bli størst i verden innen prosjektering av bygg ved hjelp av kunstig intelligens. – Det er et hårete mål, men foreløpig er det ingen konkurrenter som har kommet like langt som oss på dette området. KI brukes til prosjektering av bygg og tekniske installasjoner og vil redusere materialbruken og heve kvaliteten. Nå er det på tide å legge fra seg tradisjonelle prosjekteringsverktøy til fordel for fremtidsrettet maskinvareteknologi. Her er bilindustrien et godt eksempel som med sin produktdesign ligger langt foran andre næringer. Vår oppgave er å utvikle løsninger tilpasset bransjens behov, understreker Daae.

Bygd sten for sten

Consiglig bruker KI i sine programvareløsninger. – Hele vår eksistens baserer seg på KI-tilpassede softwareløsninger, som vil gi våre brukerne store driftsfordeler, sier Daae. Hun kan fortelle at Consigli ble etablert for 3 ½ år siden av gründer Janne Aas-Jacobsen med 25 års erfaring fra bransjen. – Hun har mange års erfaring med å bygge selskaper, sist Niras, Danmarks 3. største rådgivningsselskap i Norge. Hun trådte ut av stillingen og etablere Consigli i 2020 fordi hun mente KI var fremtiden for prosjektering av bygg. – Jeg tiltrådte stillingen som COO i 2021.

Consigli åpnet nylig sitt kontor i London og jobber seg nå inn på USA-markedet. – Vi har også fått vår første japanske kunde og ser på prosjekter i Midt Østen og andre deler av Europa.

Maskiner overtar prosjekteringen

– Vi har bygd opp tverrfaglig kompetanse internt og eksternt. Bransjen jobber i siloer og vi bruker mye tid på tverrfaglig koordinering. Ved å la maskinen utføre prosjekteringsarbeidet, sparer du inn flere måneders arbeid.  En ting er reduksjon i timeforbruk men den største besparelsen er finanskosten med å kutte prosjekteringstiden, sier Daae. – Du bruker mindre materialer som igjen påvirker karbonavtrykket og prosjektkostnadene. For byggherrer som sitter igjen med sluttregningen, er det kostnadsbesparende. Også entreprenører vil oppnå store lønnsomhetsmarginer med KI. Sist men ikke minst vil tidsforbruket bli redusert.

Treffsikkerhet

– Hvor høy er treffsikkerheten med KI og må det innføres regulatoriske grep for å unngå at teknologien slår skeivt ut?

– KI vil aldri bli 100 prosent treffsikkert. Det vil fremdeles være behov for mennesker som kan verifisere og utbedre. Vi kombinerer KI med matematikk for å gjøre prosjektering og uttegning riktig. Vi har også tjenester som går på kvalitetssikring av dokumenter og kontrakter. Vår erfaring er at maskiner har høyere treffsikkerhet enn mennesker. Til syvende og sist går det på å finne oppgaver som egner seg for KI og hvilke som fortsatt kan knas av menneskehender, sier Daae. – KI kommer ikke til å ta jobben din, men personer som bruker KI vil sannsynligvis gjøre det.

Mangfold av kunder

– Hvor har dere levert systemene og hvordan er kundeerfaringene?

– Vi har rammeavtale med flere kommuner som blant annet Sandefjord og Hemsedal og flere andre gjennom vår rammeavtale med Norsk Kommunalteknisk forening. Vi leverer også tjenester til Bergen, Kristiansand, Porsgrunn, Bærum og Oslo. I tillegg til Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi jobber også med de store private norske utviklere som Entra, Lerka, Storebrand og ABInvest. I tillegg til store private eiendomsaktører og entreprenører, som Betonmast, Stø Entreprenør, Veidekke og NCC. Vi etablerer oss nå i England der vi jobber med de største eiendomsutviklerne som The Crown Estate, British Land og Clarion. Selskapene ser stor nytte av KI i kombinasjon med menneskehender, sier Daae. Mange mener endringen som nå skjer på grunn av KI kan sammenliknes med overgangen fra papir til digitale løsninger. Utviklingen av KI er i en tidlig fase men på sikt kommer det til å bli helt nødvendig å kunne bruke disse verktøyene. De som ikke tar i bruk deler av teknologien nå, vil sakte men sikkert havne bakerst i utviklingen. Med KI kan vi gjøre prosjektering på noen få timer som tradisjonelt tar flere måneder. For de som nyttiggjør seg av teknologien vil det etterhvert blir et betydelig konkurransefortrinn, påpeker hun.

Vi må ufarliggjøre KI

– Vi registrerer at mange kaster seg over KI, prøver det ut fryktløst, mens andre er skeptiske og ønsker å fortsette på gamle måten.  Vi vil få et stort skifte i bransjen med de som evner å ta i bruk nye digitale systemer og de som blir sittende på gjerdet. Derfor er det viktig å ufarliggjøre KI. Samtidig må vi unngå at teknologien havner i feil hender. Vi må komme bort fra den fluffy praten og heller se på hva KI konkret kan brukes til. Da vil mange oppleve at dette ikke er skummelt men være med på å heve virksomheten flere hakk fremover, sier Daae til slutt.

Flere artikler i denne kategorien