Nedgangen vil påvirke elektrobransjen

7/11/23
Muligheter
7/11/2023

– Lavere byggeaktivitet kan føre til en nedgang på 5 prosent i bygg- og elektromarkedene i løpet av 2024, sier økonomidirektør Harald Lid i Nelfo. Han ser derimot store muligheter innen andre markedssegmenter.

Utviklingen de siste månedene med svakere krone, høyere renter og lavere nyboligsalg, gjør at Prognosesenteret har nedjustert prognosene for nye boliger. Så langt i 2023 er nedgangen på 30 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Dette er før de siste rentehevingene har fått full effekt.

Følger med

Lid i Nelfo følger med på hvordan renteøkningene vil slår ut. – Flere renteøkninger kan føre til ytterligere nedgang. Det er også en mulighet for at vi får rentereduksjoner til neste år dersom norsk økonomi bremser opp og internasjonal og norsk prisvekst avtar. I år forventer vi kun små endringer fra tidligere prognoser. Utslagene kommer først i 2024, påpeker han.

Andre markedssegmenter

Tidligere så man for seg en volumnedgangen i bygg- og elektromarkedene på om lag 3 prosent i 2024. Med Prognosesenterets nye vurderinger kan nedgangen i bygg- og elektromarkedene bli på 5 prosent i 2024.

– I og med at det er god utvikling i andre markedssegmenter, som petroleumssektoren, samferdsel (vei og bane), ekom (fiber og 5G) og elektrifisering, ny kraftproduksjon, inkludert solkraft og energieffektivisering av samfunnet, bidrar det til å trekke opp markedsutsiktene for vår bransje opp, sier Lid.

ROT og fritid ned

Utsiktene for ROT-boligmarkedet og fritidsbyggmarkedet er forverret fra mars i år.

– Disse prognosene er ikke endret i juni, men trolig må vi justere dem i høst da rentebanen har blitt hevet såpass mye. Samtidig holder den svake krona prisene på (importerte) byggevarer oppe, sier Lid.

Totalprognosene for juni 2023 viser at aktiviteten ventes å øke med 1 prosent i år (samme som i siste rapport), for å falle med 1,4 prosent neste år (-0,2 prosent i siste rapport), før vi forventer en vekst på 3,9 prosent i 2025 (+3,1 prosent i forrige rapport målt i faste priser).

Prisjusteringer

Prisjusteringer kommer på toppen av aktivitetsutviklingen. Veksten mot slutten av prognoseperioden er drevet av en rekyl for elektroarbeider i bygg. Det betinger at nedturen i nybyggaktiviteten blir kortvarig, noe som fortsatt også er hovedscenariet i Prognosesenterets nyeste prognoser.

– Nelfo er opptatt av at medlemmene nøye overvåke situasjonen og vurdere tiltak for å ivareta kostnadsstyring, likviditet og bemanning. Det er viktig å se etter nye muligheter med økt fokus på energiomstillingen av samfunnet, sier Lid til slutt.

Flere artikler i denne kategorien