Teknologiske nyvinninger for elektrobransjen

8/8/23
Muligheter
8/8/2023

Entreprenør og futurist Eirik Norman Hansen deltok nylig på Consumer Electronic Show (CES) i Las Vegas USA. – En rekke teknologiske nyvinninger for smart styring av næringsbygg og hjem, vil utvilsomt bidra til flere rehabiliteringsoppdrag for elektrobransjen.

Norman Hansen er en engasjert foredragsholder som har klare formeninger om hvordan smarthusteknologi, digitalisering, robotteknologi og kunstig intelligens vil påvirke oss som samfunn. Selv liker han å kalle seg teknologioptimist. På CES i Las Vegas var det tre hovedområder som han mener vil påvirke elektrobransjen.

– Det ene var en virtuell virkelighet og metaversjoner. Det andre var helse og helseteknologi. Det siste var transport som tøtsjet inn på et viktig område for elektrobransjen med smart infrastruktur i byer og hjem. Også automatisering og alt som har med smartness i næringsbygg og våre hjem ble belyst, sier Norman Hansen. – Den største nyheten var balansert strømstyring og automatisering av energibruk i private hjem. Hjemmeassistenter og roboter har i noen år vært vanlig. Nå er de blitt mer utbredt med oppgradering som gjør hjemmene smartere ut fra et bærekraftperspektiv.

Den største nyheten på Consumer Electronic Show (CES) i Las Vegas USA var balansert strømstyring og automatisering av energibruk i private hjem, sier entreprenør og futurist Eirik Norman Hansen.

Bærekraft

– Store aktører som Samsung, Microsoft, Amazon deltok på messa og kom med sine visjoner. De jobber bevist med oppgradering av eksisterende og nye bygninger på en bærekraftig måte i forhold til energibruk. Tidligere ble det utviklet duppeditter fordi de var gøy å ha, mens de nå er blitt en del av den store bærekraftsatsingen. En viktig årsak til dette er at systemene er blitt lettere og billigere å skru sammen. Samtidig har brukerne blitt flinkere til å ta i bruk løsningene, sier Norman Hansen.

Felles standard

– De største aktørene er nå med på å utvikle en felles standard som gjør det mulig å bruke smarte komponenter om hverandre. Standarden Matter 1.0 fra Connectivity Standard Alliance gjør at brukere står fritt i valg av bl.a. alarm-, varme- og lysstyringssystemer. De snakker sammen selv om de ikke er levert av samme produsent. Det unike er at både Apple, Google Samsung, Ikea og Signify, i tillegg til 550 andre produsenter, som er med på løpet. Resultatet er at systemene får et enklere brukergrensesnitt. Som forbruker kan jeg nå fritt velge produkter som passer meg best. Jeg trenger ikke kun å velge en leverandør av smarte systemer hjemme. Jeg kan velge de som passer best for mine behov og som gir størst gevinst. Når du nærmer deg huset kan du med geoløsningen skru på varmen, kaffetrakteren og alarmen. Det vil gjøre det enklere å styre flere funksjoner og skape større fleksibilitet. Samtidig vil det føre til åpen konkurranse, økt tilgjengelighet og på sikt reduserte priser for forbrukerne, mener Norman Hansen.

Inngående systemkunnskap

– Elektroinstallatører som ikke blir med på dette løpet kan stå i fare for å bli stående utenfor markedet og på sikt gå konkurs. Mange har kanskje brukt mye tid og penger på å investere i egne smarte systemer som en integrert del av huset. På grunn av den nye standarden virker ikke smarthussystemet lengre, sier Norman Hansen. – I et lengre perspektiv ønsker man å unngå nettopp dette. De som driver med salg og installasjon av smarthusløsninger må ha inngående systemkunnskap. De må kunne gi forbrukerne gode råd med valg av lys-, varme- og alarmsystemer slik de får det de etterspør. Som elektroinstallatør har du et stort ansvar med å formidle riktig systemvalg som vil virke i flere år fremover.

Strømbesparende løsninger

Norge har i flere år hatt gunstige strømpriser. Det siste året har prisene skutt i været og ført til skyhøye strømregninger for husholdninger. – Resultatet er at behovet for strømbesparende løsninger har eskalert. Strøm er i ferd med å bli en knapphetsressurs. Etter hvert kan vi se for oss myndighetspålegg om å installere smarte systemer i næringsbygg og eneboliger for å reduserer strømforbruket. Her må elektrobransjen øke sin kunnskap om tilgjengelige produkter/løsninger som følger åpne standarder og som bidrar til energireduksjon, sier Norman Hansen.

Teknologiske duppeditter

CES messa i Las Vegas viste frem et hav av teknologiske duppeditter utviklet og produsert av store og små leverandører. – Jeg skiller mellom de store og toneangivende aktørene og de andre som lager ræl. Jeg ble imponert over landbruksprodusenten John Deer som nå har blitt en av de største teknologibedriftene globalt. Deres landbruksmaskiner kan nå seriekobles og fjernstyres med sensorer i bakken og droner i lufta for å inspisere åkeren ned i minste detalj. Med smarte siloer koblet til smart infrastruktur kan landbruksbutikker som trenger mer tilgang på kornprodukter, melde fra til et sentralt datasystem om å øke kornproduksjonen. På sikt er det ikke utenkelig at norsk landbruk kan dra nytte av tilsvarende systemer, sier Norman Hansen.

Mangel på sesongarbeidere

I USA og verden for øvrig begynner det å bli mangel på sesongarbeidere. – I 2050 vil USA mangle 130 000 sjåfører innen tungtransportsektoren. Her må de forberede seg på å ta i bruk ny teknologi for å demme opp for denne utviklingen. Smart samfunnsinfrastruktur vil gjøre transportsektoren mer autonom. Når det bygges næringseiendommer, butikker og hus blir de en del av den smarte infrastrukturen slik at all infrastruktur snakker sammen. På sikt er det kanskje ikke utenkelig å balansere matproduksjonen til forbrukere med hjelp av kunstig intelligens, sier Norman Hansen.

Stor investeringsvilje

Flere av løsningene på CES-messa er allerede en integrert del av produktene til Apple, Google og Amazon. – Det er en stor investeringsvilje fra det offentlige til å oppgradere infrastrukturen. Her er det fritt frem for de store aktørene å få innpass. I løpet av 5-10 år vil mange av løsningene bli en viktig del av samfunnsstrukturen. Norge, som er kommet langt på teknologifronten, vil dra nytte av nyvinningene om ikke altfor mange år, sier Norman Hansen. Han legger til at standardiserte løsninger blir billigere og at terskelen for å ta dem i bruk blir lavere for forbrukerne. –Til nå har man kjørt med separate løsninger for varme- ventilasjons- og lysstyringssystemer. Med standardiserte systemer vil det forenkle bruken.

Voksende marked

– Gjør elektrobransjen tingene riktig kan dette bli et voksende marked spesielt nå som nybyggprosjekter mer eller mindre har stoppet opp. Behovet for gode og rimelige smarthusløsninger i rehabiliteringsmarkedet er stort. Installatører som er smarte og som kjenner til forbrukernes ønsker og behov, kan rent økonomisk gå lysere tider i møte, sier Norman Hansen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien