Mye å vinne på å holde betongen varm under transport

9/8/21
Muligheter
3/8/2023

Å holde rett temperatur fra blandeverk til byggeplass, gir bedre, billigere og mer miljøvennlig betong. En ny type betongbil kan bidra til mindre svinn og bedre kvalitet på det viktige byggematerialet.

Prosjekt Temperatur i Transport er et samarbeid mellom forskningsmiljø i SINTEF og flere aktører i transport- og x| byggenæringen med hovedmål å skaffe en oversikt over temperaturforløpet i de ulike transportetappene. I den forbindelse har de utviklet egne temperatursensorer i kombinasjon med infrarøde bilder på byggeplassen og målt temperatur under betongtransport og -håndtering.Vi har fokusert på transport med trommelbil, helikoptertobbe og betongpumpe. Målingene er analysert og vurdert ved bruk av simuleringsprogrammet B4Cast og herdekassemålinger av forskjellige aktuelle resepter, sier leder for prosjektet Isak Strøm Langås i SINTEF Narvik.

Ønsker samarbeidspartnere innen elektro og sensorteknologi

Kartleggingene har munnet ut i Rapporten Transport av betong i kaldt klima kunnskapen danner et godt grunnlag for å utvikle nye og bedre transportløsninger som tar vare på temperaturen i betongen, både på varme og kalde dager. Nå søker SINTEF Narvik samarbeidspartnere både innenfor elektro og sensorikk for å utvikle teknologi til morgendagens trommelbil og helikoptertobbe.

Vi ser for oss en bil som benytter motorvarmen til å bevare eller øke betongtemperaturen, ved å bygge et kabinett rundt trommelen som skjermer for vind og kanaliserer varmen fra motoren rundt trommelen. På varme dager må betongen skjermes fra oppvarming. Bilen bør derfor utformes slik at man også kan utnytte vinden, som oppstår rundt bilen når den er i fart til kjøling av trommelen, og skjerme trommelen for motorvarmen når bilen står i ro. En slik trommelbil vil sørge for bedre betongkvalitet både sommer som vinter, og vil dermed ha et internasjonalt marked, sier Langås.

Først napp

Foreløpig har kunnskapsdeling gjennom prosjektet ført til et første napp fra selskapet Viken Support i Hønefoss. De ønsker å se på muligheten for å utvikle betongbilen videre med tanke på nødvendige elektronikk, som kan bidra til å regulere varme og tilføre luftkjøling ved behov.

Et pølsestopp er nok

Skal man bygge inne på fjellet, må betongen fraktes med helikopter, i såkalte betongtobber. Betongen blir svært kald under
disse flyturene, selv ved korte avstander. For å bøte på dette har bedriften Technomek utviklet prototyper på isolert vintertobbe med lokk. En analyse av temperaturutviklingen i standardtobbe og vintertobben viste, som forventet, at vintertobben gir mindre temperaturtap. Dermed reduseres risikoen for at betongen fryser i fersk tilstand, samtidig som entreprenøren kan øke framdriften.

Betongtemperaturen har også blitt målt i betongpumpa på byggeplassen. Målingene viste at betongen ikke kjøles ned så lenge pumpa går, uansett utetemperatur. Men så snart pumpa stanser, synker temperaturen i rørgaten fort. Logging av en tretimerstur med betongbil viste at hvis sjåføren stopper for å spise pølse på veien, vil betongtemperaturen mest sannsynlig stige med en grad mens bilen står stille på bensinstasjonen.

– Det kan oppfattes et kuriøst eksempel, men denne oppdagelsen var avgjørende for å forstå i hvilken grad alt som skjer under transport påvirker temperaturen og dermed kvaliteten på betongen, sier Langås.

Ekstra sårbar for frost

En av bakgrunnen for prosjektstudiet er blant annet at nye og enda mer miljøvennlige betongtyper har lave sementmengder og dertil lave vannmengder i sin sammensetning. Slike betongtyper utvikler mindre hydratasjonsvarme når de herder, og er vanskeligere å varme opp på blandeverket gjennom tilførsel av varmt vann. Dette gjør støping under vinterforhold spesielt utfordrende. Noe av det verste som kan skje med betong, er at den fryser i fersk tilstand. For å forhindre dette, og ellers sikre gode herdevilkår, blir det brukt store summer på diesel til oppvarming av betong på byggeplasser. Det resulterer i økt tidsbruk, økt energibruk og økte utslipp.

Kaldt klima og miljøvennlig betong er en utfordrende kombinasjon. Ved å forhindre store temperaturtap under transport og håndtering kan man sikre tilsiktet betongtemperatur levert i forskalingen. Frem til i dag har det vært lite samlet kunnskap om hvor temperaturtapet er størst eller hvilke prosesser som påvirker temperatur i fersk betong, sier Langås. Nå håper han forprosjektet kan bidra til å synliggjøre fordelene med god planlegging for bransjeaktørene.

For å kunne levere miljøvennlig plasstøpt betong av høy kvalitet må man nemlig se hele betongens liv, fra blandeverk til ferdig herdet konstruksjon. Økt fokus på fordelen med å ivareta temperaturen til fersk betong i transportetappene kan gi betydelige gevinster i form av økt kvalitet og redusert byggteknisk risiko for BAE-næringen og samtidig bidra til betydelige miljøgevinster.

Flere artikler i denne kategorien