Sørg for at elbilen din er klar for lynsesongen

12/3/24
Muligheter
12/3/2024

Riktig overspenningsvern til elektronisk utstyr kan spare deg for store utgifter. Mange beskytter dyr elektronikk med et såkalt finvern. Men hva med elbilen i garasjen og laderen den er koblet til?

Av Steffen André Skurdal, nordisk produktsjef, Eaton

Lynnedslag eller andre plutselige spenningstopper ødelegger elektronisk utstyr for mange millioner kroner hvert eneste år. Klart det er ergerlig at den dyre TV-en eller lydanlegget ryker, men vi snakker om langt større summer som kan gå tapt dersom du skulle fått skader på elbilens batteri. Med flere hundre tusen installerte ladere landet over, og flere på vei, er det betimelig å spørre: Har du riktig overspenningsvern?

Mens riktig jordfeilbryter skal sørge for å beskytte oss mot personskader som følge av elektrisk feil, er et overspenningsvern en komponent som beskytter elektroniske apparater og utstyr mot skade forårsaket av overspenning i strømnettet.

Overspenning kan oppstå når det plutselig frigjøres store mengder elektrisk energi i strømnettet, for eksempel på grunn av lynnedslag eller feil i strømnettet.

Overspenningsvern fungerer ved å lede overspenningene bort fra utstyret som skal beskyttes, og dermed hindre at overspenningen skader det. Dette gjøres ved hjelp av utstyr som avleder overspenning trygt ned til jord.

Overspenningsvern kan være installert i strømuttak, sikringsskap eller i en egen enhet som kobles til utstyret som skal beskyttes. De er spesielt nyttige for å beskytte følsomt elektronisk utstyr som datamaskiner, TV-apparater, telekommunikasjonsutstyr og annen elektronikk som for eksempel elbilladere og tilkoblet elbil mot skade som kan forårsakes av overspenning i strømnettet.

Har du riktig vern installert?

Det finnes tre typer overspenningsvern:

  • Type 1 (T1 – grovvern): Brukes der det er lynvernanlegg og der byggets utforming krever det.
  • Type 2 (T2 – mellomvern): Minstekrav i NEK 400, og er lovpålagt brukt i alle installasjoner siden 2010.
  • Type 3 (T3 – finvern): Brukes til ekstra følsomt utstyr. Det er særdeles viktig at det er koordinert med overspenningsvern type 1 eller type 2.

I tiden før 2010 var det ikke noe minstekrav om å benytte overspenningsvern – kun en vurdering fra installatør om det var behov eller ikke. I 2010 kom det et absolutt krav om at alle lavspenningsinstallasjoner skal være beskyttet av overspenningsvern, med type 2 som minstekrav.

For å forhindre mulig skade på elektrisk kjøretøy kom «Krav til overspenningsvern» i 2014 med ny delnorm for forsyning av elektrisk kjøretøy.

Utstyr som stikkontakter og elbilladere som har integrert overspenningsvern type 3 (finvern) kan ikke stå alene, men må koordineres med et type 2 (mellomvern) eller type 1 (grovvern), for å gi effektiv beskyttelse.

Om type 3 overspenningsvern er integrert i utstyr som elbillader og stikkontakter skal det merkes i fordelingstavlen. Det kan du sjekke selv. Enda viktigere, du kan også sjekke om installasjonen din har et overspenningsvern type 2. Det er spesielt viktig om du har et elektrisk anlegg fra før 2010!

Spør en som kan det

I nye installasjoner fra 2011 er det et minstekrav om at det skal installeres overspenningsvern type 2. Har du det i tillegg til et finvern i selve laderen, er det en god installasjon. Men de fleste boliger i Norge er bygget før 2011, og ved ettermontering av ladeinfrastruktur gjelder det å ta riktig valg. Det er lett å bli forledet av opplysninger fra produsent om at laderen har innebygget overspenningsvern, og slå seg til ro med det. Det kan bli kostbart.

Det kan være lurt å søke råd fra en elektriker eller annen fagperson hvis du er usikker på hva som passer best for dine installasjoner. Men husk at et integrert finvern i en elbillader ikke er nok til å beskytte laderen eller batteriet i elbilen som er tilkoblet hvis et lynnedslag medfører en plutselig spenningstopp!

Flere artikler i denne kategorien