KI kan bli et nyttig hjelpemiddel for elektrobransjen

20/5/24
Muligheter
20/5/2024

– KI vil ikke erstatte menneskekunnskap men teknologien kan brukes til gode formål, gi oss riktig beslutningsunderlag og automatisere gjentagende oppgaver, sier forretningsutvikler FDVU Gunnar Slinning Østad i SWECO. – Skal f.eks. elektrobransjen dra nytte av KI må vi ha gode standarder i bunn.

Slinning Østad har lang erfaring innen fagområdet FDVU knyttet til krav, regelverk, systematisering, bruk og digitalisering i alle byggets faser.

Han arbeider med standardisering nasjonalt og internasjonalt innen FDVU omfatter klassifikasjon, identifikasjon, merking, BIM og informasjon.

Felles standard

– Skal vi oppnå god styring av byggeprosjekter må vi ha en felles standard i bunn. Forsvarsbygg, Statsbygg, Sykehusbygg og en rekke kommuner stiller likelydende krav til tjeneste- og produktleverandører i forhold til FDVU-dokumentasjon, informasjon og strukturering. Åpne og anerkjente standarder må brukes både i forhold til byggeprosjekter og som inneholder alt fra BIM-modeller til strukturer i bunn, sier Slinning Østad. Han legger til at elektro- og automasjonskomponenter som benyttes av prosjekterende og utførende må identifiseres på riktig måte. Riktig sensor-identifikasjon kan gi oss detaljinformasjon om hvilket rom man er i og hvilke systemer som benyttes.

Feil innfallsvinkel

– Enkelte KI-leverandører mener vi ikke trenger standarder. Etter min mening er det gal innfallsvinkel og er som å skyte oss selv i foten. KI kan brukes til å innhente og strukturere informasjon, men å identifisere og klassifisere bygninger må skje gjennom gjeldende standarder. De må brukes i alt fra tverrfaglig merkesystemer til systemkoding. Skjer koding og strukturering riktig kan vi innhente informasjon og presentere den riktig, sier Slinning Østad. Han kan fortelle at KI enn så lenge ikke kan gi all bygningsinformasjon. – Fortsatt må vi basere oss på analog informasjon. Dersom KI kan verifisere at vi får tilstrekkelig komponent- og systeminformasjon mot gjeldende standarder, kan vi bruke menneskekraft til å verifisere om informasjonen er riktig. Systembeskrivelser forteller hva som er levert i en leveranse. Fortsatt bruker vi mye ressurser på å sortere produktdatablader og gjennomgå haugevis med dokumentasjon som kanskje ikke representerer leveransen.

Mangel på arbeidskraft

– I lang tid fremover vil vi ha mangel på arbeidskraft. Ifølge regjeringens prognoser vil vi i 2035 mangle 90.000 fagarbeidere. Det vil kreve flere automatiserte prosesser, strukturering og tilrettelegging for en slik utvikling. Skal vi holde takt med utviklingen med lav arbeidsledighet, må vi jobbe annerledes og smartere. Flere vil da måtte jobbe med kontrollloppgaver i forhold til kritisk informasjon og prosesser. Her kan KI utføre generiske arbeidsoppgaver, men det vil kreve standarder i bunn, sier Slinning Østad.

Nøkkelen til digital informasjonsutveksling

Standarder er nøkkelen til digital informasjonsutveksling. I forhold til bygnings- og eiendomsforvaltning benyttes Norsk Standard Tverrfaglig Merking. NS3457-serien omfatter bygnings-, rom-, system- og komponenttyper. Dette er informasjonsutvekslingen i forhold til Norsk Standard 3456 og 8360. – Brukes standardene riktig mot datasystemer, koder, komponenter og systemer på elektro -eller andre fag, vil vi oppnå stordriftsfordeler. Da kan vi kommunisere på tvers av fag, infrastrukturer, eiendom, bygninger og mot standarder i andre land, sier Slinning Østad.

Digitaliser hverdagen

Elektrobransjen er opptatt av å digitalisere hverdagen for å møte fremtidens krav. – Vi går fra en analog til en digital verden. Overgangen fra å slite med gamle og ineffektive datasystemer til håndholdte terminaler med en datakraft like stor som gamle dataparker, vil endre alt. Med standarder i bunn kan KI bli et nyttig hjelpemiddel, men det vil kreve regulatoriske grep slik at sikkerhet og personvern ivaretas, sier Slinning Østad. – Det tar tid å endre et regelverk mens digitalisering og automatisering skjer i ekspressfart. For mange blir det vanskelig å henge med i svingene. Vi må bort fra silotankegangen og jobbe sammen for å oppnå stordriftsfordeler.

Vi må forstå den digitale prosessen

– Skal elektrobransjen dra nytte av KI må de forstå den digitale prosessen i bunn slik at de kan levere produkter/tjenester raskere og øke kundetilfredsheten. En ting er den fysiske handelsvaren/komponenten. Like viktig er at kundene får informasjon om CO2-fotavtrykk, vekt, størrelse og bredde på produkter. Vi må kunne snakke samme språk som standarden representerer. Når en handelsvare plasseres i et system blir den en komponent i en del av et bygg og en eiendom. Det er krevende for produktleverandører og prosjekterende, utførende og forvalter av informasjon å forstå dette hierarkiet. KI kan hjelpe oss en god del, men uten gode strukturer og standarder i bunn kommer vi ingen vei. Vi har fortsatt en vei å gå før vi er i mål, sier Slinning Østad til slutt.

Flere artikler i denne kategorien