Gir muligheter: Fortsatt lader over 100.000 nordmenn med vanlig stikkontakt

12/12/23
Muligheter
12/12/2023

I fjor kom det nye regler for elektriske lavspennings-installasjoner, og denne fjernet muligheten for bruk av ordinære stikkontakter og industrikontakter når elbilen hjemmelades. Det er installsjonsnormen NEK 400 som beskriver hvordan alle typer elektriske installasjoner skal utføres. Muligheten for å legge opp en standard stikkontakt som ladepunkt, blir altså fjernet fra normen. Det samme gjelder industrikontakt.

Det nye regelverket som ble innført 1. januar 2023 krever en dedikert ladeboks mode 3 med type 2-kontakt ved nyinstallasjon for fast lading av elbil. Reglene gjelder både hjemme og på hytta, for både el- og hybridbiler. Før kunne man lade på en 10 ampere kurs så lenge man hadde jordfeilbryter type B etter gjeldende krav. (Ifølge de nye reglene må man nå ha en egen ladeinstallasjon og overspenningsvern). Men fortsatt er det mange som benytter seg av denne nødløsningen. En undersøkelse, som ble gjort i 2020 av Elbilforeningen, oppgav nesten halvparten av norske elbilister at de fortsatt ladet bilen sin hjemme i vanlig stikkontakt. Siden har dette tallet gått ned, men fortsatt sverger mange til stikkontakten i garasjen når de skal lade. Noe av grunnen er manglende forståelse for den belastningen elbillading har på stikkontakten og det elektriske anlegget.

Zaptec, som utvikler ladesystemer, har fått YouGov til å gjennomføre en undersøkelse for å se hvor mange som faktisk benytter vanlig stikkontakt, og her var det åtte prosent som gjør det. Det tilsvarer omlag 112.000 elbileiere.

Uten tilbakevirkende kraft

Nå er det ikke sikkert at de gjør noe ulovlig, for ble kontakten satt opp spesifikt for lading før juli 2022 av en montør som gjennomførte en risikovurdering er dette fortsatt lov. Men etter dette tidspunktet er ordinære stikkontakter fjernet som alternativ for å lade bilen hjemme. Man kan med andre ord fortsatt lade bilen på en 10 A kurs om man allerede har dette installert.

Det er flere grunner til at lading fra stikkontakt på fast basis ikke er anbefalt. For det første medfører lading av elbil i vanlig stikkontakt at belastningen på ledningene blir svært stor siden de belastes med maksimal kapasitet over tid. Det er ikke stikkontakten eller anlegget konstruert for og denne belastningen kan føre til varmgang og i verste fall brann. For det andre er ikke stikkontakten laget for den vekten som ladekabelen har, og det er derfor viktig at den ikke «henger» i støpselet. Inne i kontakten vil en slik belastning kunne medføre skader, med den konsekvens at varmegang kan oppstå også når du bruker noe annet i den samme stikkontakten.

Ja, det er ulovlig å lade elbilen i vanlig stikkontakt, med mindre:

  • Det er nødlading.
  • Du installerte fast ladepunkt eller industrikontakt før 1. januar 2023, som fulgte kravene fra DSB.

Avkortning på forsikringen

Om ulykken skulle være ute er det verdt å merke seg at om man lader elbilen hjemme med vanlig stikkontakt, uten å følge kravene fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), risikerer man å få avkortning på forsikringen dersom det oppstår brann.

Sikrere og smartere med ladeboks

Selv om det fortsatt er lov å lade på en 10 A kurs, er det tryggere å installere en ladeboks. I tillegg blir de moderne elbilladerne stadige smartere og mer effektive. Mange etterspør smarte ladere med funksjoner for strømstyring. Da sørger laderen for at elbilen lades automatisk når strømprisen er lav. Moderne ladebokser har også funksjoner for lastbalansering, som optimaliserer ladingen for å unngå at strøminntaket på boligen blir overbelastet. Den bidrar dermed til å avlaste både strømregningen, strømnettet og miljøet. Lastbalansering sørger for at strømnettet ikke overbelastes. Dette er spesielt aktuelt i eldre boliger, men også i nye på grunn av den nye nettleiemodellen.

(Kilder: Zaptec, Elbilforeningen).

Flere artikler i denne kategorien