Gir du kundene dine riktige råd om overspenningsvern?

8/8/23
Muligheter
8/8/2023

Med jevne mellomrom har det kommet nye krav til bruk av overspenningsvern. Forbrukerne vet sjelden om forskjellene og bruksområdene – selv installatøren kan bli usikker. Den økende utbredelsen av elbilladere gjør diskusjonen om riktig overspenningsvern høyaktuell.

Av Steffen André Skurdal, nordisk produktsjef, Eaton

Lynnedslag eller andre plutselige spenningstopper ødelegger elektronisk utstyr for mange millioner kroner hvert eneste år. Klart det er ergerlig at den dyre TV-en eller lydanlegget ryker, men det er langt større verdier som kan gå tapt som følge av skader på elbilens batteri. Med flere hundre tusen installerte ladere landet over, og flere på vei, er det betimelig å spørre: Gir du kunden gode og proaktive råd om riktig overspenningsvern?

Dette er nok relativt kjent materie for mange installatører, men for sikkerhets skyld; det finnes tre typer overspenningsvern:

  • Type 1 (grovvern): Brukes der det er lynvernanlegg, byggets utforming krever det, etc.
  • Type 2 (mellomvern): Minstekrav i NEK 400, og er lovpålagt brukt i alle installasjoner siden 2010.
  • Type 3 (finvern): Brukes til ekstra følsomt utstyr – det er særdeles viktig at det er koordinert med overspenningsvern type 1 eller type 2.

Utstyr som stikkontakter og elbiladere som har integrert overspenningsvern type 3 (finvern) kan ikke stå alene, men må koordineres med et type 2 (mellomvern) eller type 1 (grovvern) for å gi effektiv beskyttelse. Om type 3 overspenningsvern er integrert i utstyret, skal det merkes i fordelingstavlen.

Kan fort bli forledet

Problemet med for eksempel elbilladere er at mange, også installatører, tenker at utstyret er tilstrekkelig beskyttet når produsenten opplyser at det har integrert overspenningsvern. Men et finvern type 3, beskytter verken lader eller en tilkoblet elbils batteri om den plutselige spenningstoppen er kraftig. Finvernet glatter kun ut restene etter at et overspenningsvern type 1 eller 2 har gjort jobben sin.

I nye installasjoner fra 2011 er det et minstekrav om at det skal installeres overspenningsvern type 2. Har man det pluss et finvern i selve laderen, er det en god installasjon. Men de fleste boliger er bygget tidligere, og ved ettermontering av ladeinfrastruktur gjelder det å ta riktig valg. Både forbruker og installatør kan fort bli forledet av opplysninger fra produsent om at laderen har innebygget overspenningsvern, og slå seg til ro med det. Det kan bli kostbart.

Løser utfordringen

Bildet kompliseres ytterligere av at det i mange eksisterende borettslag blir ettermontert ladeinfrastruktur, gjerne med flere titalls ladepunkter i en garasje. 

Å implementere overspenningsvern type 2 for hver tiende meter, vil være en uoverkommelig prosess. Det er nok en medvirkende årsak til at også installatører slår seg til ro med at laderne har innebygget overspenningsvern. Men for å gjenta meg selv: Et finvern beskytter ikke nok. Det må koordineres med et type 2 eller type 1 overspenningsvern. Først da er infrastrukturen og elbilbatteriet tilstrekkelig beskyttet

I 2022 kom «OVE» i Østerrike, som tilsvarer NEK i Norge, med en teknisk rapport hvor det er kalkulert den effektive beskyttelseslengde av overspenningsvern. Eaton overspenningsvern serie SPCT2 har såpass lav restspenning, slik at vernet er spesielt anvendelig for ladeinfrastruktur med lange strekk – og tilfredsstiller kravet til overspenningsbeskyttelse som beskrevet i OVEs rapport om beskyttelse mot overspenninger, etter NEK 400. Ett vern beskytter alle ladere og tilkoblede elbiler.

Skal du huske en ting fra dette innlegget er det at du alltid skal sørge for at en installasjon har minimum type 2 overspenningsvern. Integrert finvern alene er ikke nok!

Flere artikler i denne kategorien