Flere Nelfo-medlemmer satser på solenergi

20/11/22
Muligheter
23/8/2023

Nelfo har gjennomført en solundersøkelse blant sine medlemsbedrifter, som viser at 52 prosent av dem allerede har gått inn på solkraftmarkedet. – Det er langt flere som nå satser på dette markedet enn i 2020, sier fagsjef for elektroteknikk Marie Kolderup i landsforeningen.

Som følge av energikrig i Europa, økte strømpriser og Enova-støtte satser stadig flere husholdninger og bedrifter på solcelleanlegg for å sikre egen energiforsyning.

– Mens antall selskaper som tilbyr sol­celler har økt med nesten 13 prosent, har 88 prosent flere installert anlegg.  I fjor leverte de fleste færre enn ti anlegg. Samtidig har andelen som installerte 10-50 anlegg doblet seg sammenlignet med undersøkelsen i 2019. Mesteparten av solcellene er installert i privatboliger, næringsbygg og fritidsboliger, sier Kolderup.  

Fornybar energi

– Krigen i Ukraina viser betydningen av å satse på fornybar energi. Her spiller blant annet solkraft en viktig rolle i Europa. Flere land på kontinentet har kommet lengre enn Norge på dette område. Vi skal ikke lengre enn Sverige som har mer enn ti ganger høyere solcelleutbygging enn oss.

Veikart

– Solenergiklyngen har laget et veikart, som anslår at solenergibransjen kan sysselsette 10 000 årsverk i Norge i 2030 med en årlig omsetning på 60 milliarder kroner. Solenergiselskapene har ordrebøkene fulle og en ventetid på å montere anlegg på opp mot ett år. Samtidig er det mangel på elinstallatører til å montere anleggene, sier Kolderup.

Oppdrag i kø

– Skyhøye strømpriser, innføring av ny effekttariff, og Enova støtten til privatpersoner som nå er på 47 500 kroner, får flere til å montere solcelleanlegg på tak. Stadig flere vil sikre energiforsyningen, ved å produsere den selv. Her står oppdragene i kø for våre medlemsbedrifter, sier Kolderup. Hun legger til at 52 prosent av medlemmene konkurrerer nå på solenergi.

Stort potensial

Multiconsult har på oppdrag av Solenergiklyngen foretatt en teknisk beregning på tak, fasader og grå arealer. Potensialet viser at produksjon av solkraft kan bli større enn dagens vann- og vindkraft i Norge med over 200TWh fornybar kraft årlig.

Deling av overskuddsstrøm

Til nå kan ikke de som installerer solceller dele overskuddsstrømmen med naboen. – Dette er en problematikk som har pågått i mange år og det ble et lite gjennombrudd før jul og da primært rettet mot borettslag med deling av strøm. Det finnes mange ulike situasjoner der det hadde vært gunstig å dele på strømmen. En ting er et borettslag der mange ønsker å dele strøm via et felles solcelleanlegg eller bedrifter som eier eller leietakere i et næringsbygg ønsker å fordele overskuddsstrømmen internt i stedet for å selge det tilbake på nettet til en langt dårligere pris. Når det gjelder borettslag og sameier kom det en oppdatering før jul i fjor der det be fremlagt et forslag. Ingenting er ennå vedtatt, men har kommet lengre frem i prioriteringskøen det siste året, sier Kolderup til slutt.

– Krigen i Ukraina viser betydningen av å satse på fornybar energi. Her spiller blant annet solkraft en viktig rolle i Europa, sier fagsjef for elektroteknikk Marie Kolderup i Nelfo.

Kompetanseheving

Kolderup forteller at Nelfo skal hjelpe medlemmene med å komme seg inn på solenergimarkedet.

– Vi tilbyr både en dokumentasjonspakke og en installasjonsveileder for solcelleanlegg, klasseromskurs, nettkurs og webinarer, sier Kolderup.

Bransjestandard

– Dokumentasjonspakken er nå blitt en bransjestandard. Den kan alle bruke gratis. Det er ulik praksis for å dokumentere slike installasjoner. At aktørene bruker én standard vil skape en mer seriøs bransje. Dessuten er det mye å spare på å gjøre dette riktig første gang. Vi får mange henvendelser både fra elinstallatører som satser stort på solenergimarkedet, og selskaper som vurderer å gå inn. Flere hundre har deltatt på nettkursene. Vi har også kjørt en rekke webinarer om dokumentasjonspakken. Samtidig har mange lastet ned veilederen. Så dette lover godt, sier Kolderup til slutt.

Flere artikler i denne kategorien