Digitalisering effektiviserer produksjonen

12/3/24
Bærekraft
12/3/2024

Digitaliseringen er avgjørende for å effektivisere installasjonen av solceller.  – Det gir oss gode og sammensveisete prosesser for systemer som er integrert mot hverandre. Samtidig gjør det oss i stand til å automatisere repeterende oppgaver med datakraft. Det sparer oss for arbeidskraft i krevende produksjonsprosesser, sier bærekraftsansvarlig i Solcellespesialisten Anders Rør.

– Ved å digitalisere prosessene kan vi automatisere kjedelige og gjentagende oppgaver, mens vi kan bruke menneskelig kompetanse på krevende tiltak. Nå skalerer vi opp uten å ansette flere mennesker til å utføre enkle repeterende prosesser. Dermed kan vi doble produksjonsvolumet fordi datamaskinene tar hånd om digitale prosesser, påpeker Rør.

Knytter systemene bedre sammen

Hos Solcellespesialisten er hele produksjonsprosessen digitalisert. Hvert steg består av digital prosesstyring som knytter sammen systemene bedre, gjør endringer og iverksetter nødvendige tiltak. – Endring av rutiner skjer raskt og i samsvar med flyten gjennom hele produksjonsprosessen, sier Rør.

Strenge krav

Solcellespesialisten kjøper solcellepanelene i Kina. – Vi stiller strenge krav til produsentene med hensyn til miljø, bærekraft, kvalitet, personvern og IT-sikkerhet. Alle som behandler våre produksjonsdata må ha servere i Europa hvor de behandles. Vi gjør dette for å sikre oss mot at personverndata sendes og behandles i Kina uten vårt samtykke. Med egenutviklede digitale løsninger tar vi hånd om dataene selv, sier Rør, som legger til at data i 3. partssystemer er anonyme.

– Vi sitter på persondata, behandler og leverer dem direkte til kunde. Det hadde ikke vært mulig uten våre egne digitale systemer og verktøy, understreker han. – Personsensitiv data blir enten behandlet i Norge eller i Europa mens anonyme produksjonsdata sendes til Kina.

Oppdatert informasjon

– Hvilken fordel er det at dere får produksjonsinformasjon i sanntid til hovedkontoret i Fredrikstad?

– Det gir oss oppdatert informasjon om produksjonen 24/7 slik at vi kan overvåke og lokalisere feil på våre anlegg i sanntid; det være seg næringseiendommer, borettslag eller eneboliger. Vi kan tidlig oppdage spenningsvariasjoner i det lokale strømnettet og gjøre forebyggende tiltak, sier Rør.

Fremtidig KI vekst

KI vil om noen år bli en viktig del av fremtidig produksjon.

– Vi tror KI vil spille en mer sentral rolle i digitale prosesser, noe som vil påvirke vår drift. Enkelte av våre automatiserte prosesser kan vi forbedre med KI. I dag bruker vi systemet til å termografere solcelleanlegg og lokalisere potensielle feil (hot-spots). Vi kan bruke systemet i eksisterende digitale prosesser som utfører nye oppgaver for oss. Det vil igjen spare oss for mye tid og penger, mener Rør. – Samtidig kan KI utføre gjentagende/repeterende arbeidsoppgaver. Med aktiv bruk av KI i digitale prosesser kan vi bruke menneskelig kompetanse på mer krevende, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.  Derfor vil potensialet med bruk av KI i dag og i fremtiden bli stort.

Tidkrevende prosess

Dere var først ute i markedet med å estimere riktig størrelse og takst av hustak med kart- og terrengdata. Her har Fjordkraft vært en viktig samarbeidspartner for dere. Hvordan bruker dere slike løsninger mot næringsbygg?

– Å beregne volum og regne ut tilbud på næringsbygg er tidkrevende. Det er utfordrende å levere slike tilbud. På eneboligmarkedet har vi utviklet en kartløsning som gjør at kunder får tilbud på titalls sekunder. Vi er avhengig av samme tilbud til yrkesbygg og har utviklet et verktøy der vi kan estimere solcelleanlegget, utforme en plantegning, lage materiell lister og estimere produksjonen i løpet av 2 minutter. Skulle vi gjort det manuelt ville det tatt 3 timer, sier Rør.

Konkurransefortrinn

– Hvilke konkurransefortrinn gir det Solcellespesialisten at dere kan estimere solcellevolum og kostnader i løpet av sekunder på eneboliger?

– Det gjør at vi kan levere tilbud til kunder omgående, i mye større volum og med færre ressurser enn våre konkurrenter. Med økt markedsvekst oppnår vi større volum uten å doble bemanningen. Dermed kan vi konsentrere oss om de tyngre tilbudene og videreføre dem etter kundenes ønsker. For oss er det et stort konkurransefortrinn å utføre jobben på yrkesbygg i løpet av tre minutter mot tidligere flere timer, sier Rør.

Effektiv informasjonsflyt

Solcellespesialisten har benyttet sitt egenutviklede ERP-system SunFlow siden 2017 der partnerne er knyttet opp mot systemet. – Det har gitt oss effektiv drift og er nøkkelen til våre digitaliseringsprosesser. Uten våre digitale verktøy, ERP-systemet og digitale tilbudsløsninger, hadde vi ikke klart å levere 1000 solcellepaneler til eneboliger daglig. ERP-systemet styrer bemanningen, ressursene, detaljstyrer og detaljprosjekterer prosjektene. Det gir mer effektiv informasjonsflyt mellom avdelinger internt og mot kunder og partnere eksternt. Det knytter oss helt ned til montør via app, og snart kan vi knytte våre kunder opp mot den samme appen, sier Rør. Han registrerer at andre selskaper er interessert i å skaffe seg Solcellespesialistens digitale tjenester. – Her kan de utføre solcelleinstallasjoner sømløst.

Operasjonelt bakbein

– SunLog er det operasjonelle bakbeinet i vår databehandling. Tjenesten henter ut data fra 3. parter – invertere og monitoreringssystemer - installert hos kunder. Vi behandler og leverer data til oss selv og kunder. Det gjør at vi kan behandle persondata mens 3. part ikke har tilgang på tilsvarende informasjon. Kunden får produksjonsdata i SunDisplay løsningen eller den sendes via appen til Fjordkraft eller tilsvarende løsninger, sier Rør.

Sterk vekst og økt kundeinformasjon

– Hvorfor valgte dere et egenutviklet forretningssystem og ikke et tradisjonelt ERP-system fra store systemintegratorer?

– Først og fremst fordi vårt system bidrar til sterk vekst og økt kundeinformasjon. Her kan vår 3. part Fjordkraft knytte seg sømløst opp mot oss. Fjordkraft oppnår stordriftsfordeler for sine kunder med bruk av SunLog. De kan knytte til seg nye partnere i løpet av en dag og levere data fra oss og inn i kundens app, sier Rør. Han kan fortelle at Solcellespesialisten har et utviklingsteam bestående av høyt kvalifiserte designere, testere og medarbeidere som foretar kvalitetssjekker, programmerer, utvikler og prosjekter. – Det er ressurskrevende å utvikle gode digitale løsninger, men for oss har det vært lønnsomt. Arbeidsplasser som vi genererer med våre digitale løsninger, gir merverdi for våre partnere og kunder.

Konkurransefortrinn

Rør mener Solcellespesialisten står i en sterkere konkurransesituasjon med sine digitale løsninger. – Når vi på sikt vil gå med full bredde inn på det europeiske markedet, vet vi at mange EU-land har dårligere digitale løsninger enn de vi har utviklet. Slik sett har vi forhåpninger til at våre digitale løsninger vil bli etterspurt internasjonalt. Enn så lenge konsentrerer vi oss om det skandinaviske og spanske markedet, sier Rør til slutt.

Flere artikler i denne kategorien