Batterilagring i boliger

11/3/22
Bærekraft
3/8/2023

Batterilagring av strøm i privatboliger kan bli en viktig del av fremtidens fornybare kraftsystem. Nelfo lanserer nå en veileder for sikker installasjon.

Med svingninger i strømprisen, endringer i nettleiestrukturen og utrulling av smarthusløsninger, kan batterilagring bli en viktig del av fremtidens fornybare kraftsystem.

Sterkt prisfall

Elektrifiseringen av transport, designforbedringer og skalafordeler, har redusert prisen på litium-ionbatterier de siste årene. en fersk rapport fra Bloomberg New Energy Finance viser at prisene på li-ion batteripakker falt med 87 prosent de siste ti årene.

Forventer kraftig økning

Nelfo har samarbeidet med en rekke aktører i utarbeidelsen av en veileder for installasjon av batterilagre i privatboliger. Det forventes en sterk økning i slike installasjoner fremover, og Nelfo vil bidra til å ivareta elsikkerheten i slike installasjoner. I dag er det gode løsninger og metoder for sikker installasjon av batterier i nødtstrømsystemer og UPS-er men gjelder i hovedsak bly-syre batterier. De har lav kapasitet, tåler dårlig langvarig høy belastning og ved overlading kan det være fare for utvikling av hydrogengass. Bly-syre batterier vil derfor ikke egne seg til lagring av solstrøm eller å kutte effekttopper. Li-ion-batteriene er trygge Li-ion batterier kan belastes med høy strøm over lengre tid, har høy energitetthet, lav vekt, tåler hyppige opp- og utladninger og utgjør normalt ikke noen fare for avgassing. Disse egenskapene gjør at denne teknologien kan brukes innen forbrukerelektronikk, elektriske kjøretøy og til lokal lagring.

Utfordringene er imidlertid svært høy energitetthet som kan frigi energi og varmeutvkling. I tillegg kan materialene i batteriet avgi giftige og brennbare gasser ved brann. Liion batterier er også svært følsomme for overlading.

Liten sannsynlighet for uønskede hendelser

Sannsynligheten for en uønsket hendelse knyttet til li-ionbatterier er svært liten, sammenlignet med det høye antallet batterier som produseres. Konsekvensene av en brann kan være store med større batterisystemer. Derfor er det viktig å ivareta elsikkerheten som veilederen til Nelfo skal bidra til. Veilederen er utarbeidet av Nelfo, DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap), FFI (Forsvarets forskningsinstitutt), DRBV Drammensregionens brannvesen) og DiBK (Direktoratet for byggkvalitet).

Flere artikler i denne kategorien