Støtter “elbilfordeler” for grønne bygg

12/12/23
Bærekraft
12/12/2023

- Et grønt skifte trenger flere økonomiske insentiver. Da er det synd at regjeringspartiene stemmer mot å gi kommunene mulighet til å gi grønne bygg «elbilfordeler» som eksempelvis redusert eiendomsskatt, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Grønn Byggallianse slår et slag for forslaget om å la kommunene få lov til å premiere grønne bygg i mange sammenhenger.

Kort fortalt dreier det seg om at Venstre har fremmet forslag om at regjeringen utreder et unntak for klima- og miljøvennlige bygg i eigedomsskattelova § 7 eller § 12 og kommer tilbake til Stortinget med et forslag om dette innen utgangen av 2023. I hovedtrekk går det ut på at kommuner med hjemmel i Eigedomsskattelova, skal kunne unnta grønne bygg helt eller delvis for eiendomsskatt.

- Dette er et tiltak som vi støtter, og noe vi og Norsk Eiendom foreslo i 2016, da vi la fram Eiendomssektorens veikart mot 2050, sier Bramslev.

- Skal vi oppnå nasjonale klima- og miljømål og få nok miljøvennlige bygg til å klare dette, må vi ha både pisk og gulrøtter. Pisken må på plass gjennom strengere krav i lovverk og forskrifter, slik at alle kan løfte seg noe i forhold til dagens praksis. Men for å oppnå store kutt i energibruk og dermed klimagassutslipp, trenger vi at noen eiendomsaktører går foran som et gode eksempler. Lokomotivene tar de initielle kostnadene, og da er det naturlig å tenke seg at disse skal få noe i retur,  eksempelvis gjennom å gi de forrang i plan- og byggesakskøer eller redusert eiendomsskatt, forteller Bramslev.

Trekker paralleller til elektrifiseringen av transportsektoren

Bramslev mener det er svært gode grunner til at vi kan overføre alt det positive som elbilpolitikken har stått for til byggenæringen.

- Det politiske Norge valgte å belønne nullutslippsløsninger i transportsektoren med en rekke fordeler. Elbilene fikk «fasttrack» i rushtrafikken ved å få adgang til i kollektivfeltet. Elbilkjøperne får fortsatt begrenset momsfritak og har reduserte bompengesatser og parkeringsavgifter. Det har fungert godt og hele verden ser til Norge for å lære. I dag “trenger” vi ikke alle de rause støtteordninger som vi engang hadde, fordi elbildrift er mye rimeligere enn fossilbildrift. Elbil har blitt en naturlig del av norsk hverdagsliv, og slik bør vi også tenke når det gjelder byggene våre. I dag hylles norsk elbilpolitikk over hele verden, senest i NY Times. Å gjøre det økonomisk attraktivt for eiendomsutviklere å velge grønne løsninger vil både norsk økonomi og samfunnet tjene på, sier hun.

Næringen og Grønn Byggallianse har foreslått en reduksjon i eiendomsskatt for grønne bygg flere ganger tidligere, blant annet i Bygg21-programmet (2015-18). I arbeidet med Bygg21 ble det gjort en juridisk og økonomisk vurdering av forslaget, og vist til hvordan gjennomføring kan løses i praksis på en effektiv måte gjennom eksisterende system for miljøsertifisering.

- Både kriteriesett fra Futurebuilt, BREEAM-NOR eller Svanen er mye brukt og anerkjent i markedet. Vi kan ikke se at det er særlig ressurskrevende for en kommune å etterspørre en tredjepartsdokumentasjon for et miljøbygg for å innvilge redusert eiendomsskatt.

Energikommisjonen som ble opprettet i 2022 peker på at bygg er avgjørende i innsatsen for å tette energigapet, redusere energibruk og dermed også bidra til å kutte i klimagassutslipp. I en slik kontekst vil belønningsordninger som redusert eiendomsskatt være virkningsfulle, avslutter hun.

ØNSKER INSENTIVER: - Det er synd at regjeringspartiene stemmer mot å gi kommunene mulighet til å gi grønne bygg «elbilfordeler» som eksempelvis redusert eiendomsskatt, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Flere artikler i denne kategorien