Fra tradisjonelle elektroprodukter til smarte installasjonssystemer

24/10/23
Bærekraft
24/10/2023

– Vi går fra tradisjonelle elektroprodukter til smarte installasjonssystemer. Utviklingen har gått i ekspressfart det siste året. Årsaken skyldes primært økte strømpriser og reduksjon i prisen på smarte og oppkoblede produkter, sier adm. direktør Erik Stokkeland i FutureHome.

– Husholdninger installerer nå smarte systemer med automatisk regulering som bidrar til å redusere nettleien og strømforbruket. Før ble smarthussystemer drevet frem av komfort og kjekt å ha prinsipper. Nå brukes systemene primært for å få kontroll med strømforbruket og unngå at strømregningen går i taket. En ting er å få kontroll med strømforbruket, en annen og like viktig faktor er å redusere effekttoppene slik at nettet kan utnyttes bedre, sier Stokkeland. 

Enormt trykk på energinettet

Om få år vil Norge gå fra fossile- til elbiler, noe som ytterligere vil øke presset på energinettet. – I Europa er utfordringene langt større med et mindre dimensjonert nett. Der må de balansere forbruket med fornybar energi fra bl.a. solceller, batterilagring og elbillading. Det vil kreve strømstyringssystemer som klarer å håndtere økt press på nettet, sier Stokkeland. – Historisk har bransjen bestått av store leverandører som har levert proprietære systemer, produkter og protokoller. Dagens marked går nå i retning av standardiserte systemer, som vil gjøre det enklere å støtte produkter med tilsvarende teknologi. Utfordringen er å få flere produsenter til å standardisere sine produkter. Standardisering vil gjøre det enklere å støtte produkter og systemer fra flere leverandører som følger samme tilnærming. Enn så lenge er det en dissonans mellom teori og praksis. Ikke alle følger standardiseringen til punkt og prikke og det kan oppstå avvik på bekostning av kundeforventninger til produkter og systemer. 

Kunders forventninger

– I FutureHome er vi opptatt av å levere standardiserte strømstyringsprodukter, sier Stokkeland. – Med egenutviklede produkter får vi bedre kontroll på brukeropplevelser, noe som gjør oss i stand til å levere strømstyringssystemer tilpasset kundenes forventninger og behov.

Skaper forbrukertrygghet

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) jobber med å få produsenter og leverandører til å standardisere sine produkter og løsninger. – Vi deler denne oppfatningen og deltar i flere bransjeforeninger for å fremme standardisering. Vi har kommet med forslag til produktforbedringer og mener standardiserte produkter skaper større forbrukertrygghet, sier Stokkeland. – Hvis en leverandør forsvinner fra markedet kan andre levere tilsvarende standardiserte løsninger. Derfor bidrar standardisering til å utvikle bransjen, trygge forbrukerne og skape en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Smarthub

– Hva skiller Futurehomes standardiserte produkter fra proprietære løsninger i markedet?

– Vår løsning består av en smarthub som kommuniserer med sensorer og styringssystemer i boligen. Den snakker med alle systemer som følger samme standard i motsetning til proprietære, som er låst fast til et produkt, sier Stokkeland.

Strømsparingsprodukter

Lekker huset som en sil har det lite for seg å montere solceller på tak. Etterisolering av boliger, utskiftning av gamle tak, vinduer og drenering av huset utendørs, kan fort beløpe seg til flere hundretusen kroner. – En gjennomsnittshusholdning har et årlig strømforbruk på 18 000 kWh. Her kan den spare opp mot 5000 kroner i året med smart energistyring. Litt over halvparten går til besparelser i effektleddet, mens 25 prosent går på å flytte strømforbruket til tider av døgnet hvor det er lavest. Med varmestyring kan du redusere totalforbruket med dag- og nattsenking, sier Stokkeland.

Smartere hus

– Norske husholdninger bruker årlig opp mot 100 milliarder kroner til oppussing. Vi opplever at det er stor vilje til å investere i energistyringssystemer, som gjør husene smartere og som reduserer energiforbruket, Her vil rehabilitering av boliger med strømstyringsprodukter vokse. Med 35 prosent Enova støtte er dette en lønnsom investering, mener Stokkeland.

Nedgang i byggeaktiviteten

Byggeaktiviteten i Norge har falt dramatisk både med oppføring av næringseiendommer, private boliger og leiligheter. Økte renter, inflasjon og prisstigning gjør handlingsrommet for omfattende oppgraderinger i eksisterende boliger mindre. – Tilbakebetalingstiden med strømstyringstiltak er langt lavere enn solceller og batterier, som normalt har en tilbakebetalingstid på 10-14 år. Våre strømstyringssystemer er tilbakebetalt innen 12 måneder, sier Stokkeland. Han tror markedet for energistyring vil vokse kraftig fordi økte strømpriser får forbrukere til å tenke nytt.

Betydelige markedsmuligheter

– Husstander trenger hjelp til både montering, idriftsettelse, programmering og vedlikehold. Her vil elektrikere få en viktig rolle med å installere solcellepaneler, elbilladere og styringssystemer. Fra å være en vanlig montør blir de nå en strømstyrings- og energirådgiver. For bransjen som helhet er markedspotensialet stort, mener Stokkeland.

Fremtidstro

FutureHome opplever økt etterspørsel etter strømstyringsprodukter. På spørsmål om hvordan Stokkeland ser for seg selskapets utvikling fremover, svarer han:

– Vi forventer at markedet vil ta av når flere ser fordelen med strømsparende systemer. Vi planlegger å introdusere våre produkter utenlands og er allerede til stede i Sverige med et eget salgskontor og er i dialog med europeiske partnere. Det gjør oss håpefulle og optimistiske for fremtidig vekst, avslutter Stokkeland.

Flere artikler i denne kategorien