Grønn byggeplassbelysning

10/8/22
Bærekraft
23/8/2023

I jakten på miljøsmarte løsninger har AF Håndverk utviklet sin egen solcelledrevet byggeplassbelysning.

Det er mange batteridrevne lysmaster på markedet, men ingen som er drevet på solenergi. Det fikk AF Håndverk på ideen om å utvikle sin egen løsning som et ledd i AF Gruppens mål om å halvere klimagassutslippet innen 2030 er bruk av fornybar energi på byggeplassene et sentralt element. Løsningen til AF Håndverk med solcelledrevet byggeplassbelysning er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Den solenergidrevne byggeplassbeslyningen består av er en henger med lysmast, solcellepaneler og batteripakke. Hver henger har en lysmast med fire kraftige LED-armaturer, hver på 200 W. Batteripakken har en kapasitet på 4×200 Ah. Løsningen har også ladekontakt for tilkobling til en ekstern strømkilde og 240 V vekselstrøm. De har utarbeidet spesifikasjonene, mens et eksternt selskap har satt sammen løsningen. Produktet er også CE-merket. Det er datterselskapet Oslo Technical som har utviklet løsningen, og som er ansvarlige for verktøy, utstyr og maskiner som blir brukt på tvers av selskapene i AF Håndverk. Nå har lysanlegget vært til uttesting i et drøyt halvår. Fungerer løsningen den som planlagt er planen å tilby utleie og salg.

Flere artikler i denne kategorien