Gamle batterier får nytt liv

29/11/23
Bærekraft
29/11/2023

Norske ECO STOR har ambisjonene klare om å bli den største leverandøren av brukte elbilbatterier i Norge og Europa for energilagring i næringsbygg og eneboliger. – Med skyhøye strømpriser er opplagring og bruk av energi fra brukte batterier på tider av døgnet når prisene er høyest, en fornuftig investering, mener salgs- og forretningsutviklingssjef Leif Rønning i selskapet.

Firmaet startet som et forsknings- og utviklingsprosjekt i 2015. Siden oppstart har selskapet hatt en sterk vekst og omsetter i dag for over 500 millioner kroner. Agder Energi er majoritetseier med 69 prosent av aksjene i selskapet.

Viktig klimatiltak

ECO STOR tar ut gamle batterier som har stått i elbiler. – I stedet for å sende dem til resirkulering eller deponering, tester vi og gjenbruker dem for bruk i næringsbygg og eneboliger. Gjenbrukte batterier er et viktig klimatiltak og baserer seg på en sirkulær økonomisk tankegang, sier Rønning. Han kan fortelle at sikkerhetskravene til bilbatterier er skyhøye. – De må lades og tømmes raskt, fungere i både kaldt, varmt, vått og tørt vær og tåle vibrasjonsbelastninger. En batteripakke fra f.eks. bilprodusenten Nissan på 30 kWt er bygd for å ta ut 90 kW. Vi tar kun ut 15 kW, som er en brøkdeler av potensialet. Selv om batteriene har lavere kapasitet enn da de var nye, fungerer de utmerket til å balansere strømforbruket i hus, gårdsbruk, skoler og næringsbygg, understreker han.

ECO STOR tar ut gamle batterier som har stått i elbiler. – I stedet for å sende dem til resirkulering eller deponering, tester vi og gjenbruker dem for bruk i næringsbygg og eneboliger, sier salgs- og forretningsutviklingssjef Leif Rønning i ECO STOR.

Høyverdig batteripakke

Til nå har ECO STOR primært brukt elbatterier fra den japanske bilprodusenten. Batteriene som gjenbrukes er 5-10 år gamle. Slik sett er det begrenset hvor mange som er tilgjengelig i markedet, sier Rønning. – Vi bruker hele batteripakken i bilen og selger den ferdigtestet og klar for markedet. Batteriene ivaretar alle sikkerhetskrav og godkjenninger. Her gjenbruker vi Battery Management System (BMS). Det er en integrert del av batteriet som kontrollerer at alle cellene har riktige verdier. Med BMS fra verdens største bilprodusent, får vi tilgang på et system med alle godkjenninger til en lav kostnad. Dermed kan vi tilby sluttbrukere en høyverdig batteripakke for strømlagring fra f.eks. solceller og ladere.

Bedriftsfilosofi

ECO STORs bedriftsfilosofi er å gjenbruke gamle batterier til opplagring av strøm i næringsbygg og private boliger fra solceller, elbiler, lastutjevninger og spotprisoptimaliseringer. – Batteriene lagrer strøm når prisene er lavest og forsyner nettet med billig strøm når prisen er høyest. Med frekvenstjenester kan vi også forsyne strømnettet i kritiske og overbelastede perioder, sier Rønning.

Høy eksplosjonsfare

Kritiske røster mener det er farlig å lagre litium batterier i private hjem og næringseiendommer og at eksplosjonsfaren er høy. – Litiumbatterier finnes i alt fra ørepropper, mobiltelefoner, pc’er, fjernkontroller til elbilbatterier. Vi omgir oss med mange eksplosjonsfarlige produkter, som krever sikker og trygg håndtering. Dette ivaretar vi i våre gjenbrukte elbilbatterier. Over 600 000 Nissan Leaf biler kjøres fortsatt på veiene over hele verden. Ingen av batteriene i dem har eksplodert eller tatt fyr, til vår kunnskap. Når det er sagt, hvis det først tar fyr er det som regel i kraftelektronikken på utsiden av batteriene. Her vil sikkerhetsfunksjonene i styringssystemene, raskt oppdage unormale verdier, slik at batteriene kan deaktiveres før uforutsett hendelser skjer.

Må oppbevares i sikre rom

Gjenbrukte elbatterier må plasseres i rom med riktig nedkjølings- og brannslokkingsutstyr. – Tar litiumbatterier først fyr er det vanskelig å slokke dem. De viktigste tiltakene er å kjøle dem ned og påse at ikke andre nærliggende objekter tar fyr, sier Rønning.

Stort marked

Markedet for brukte elbilbatterier er enorm stort. Ifølge klimarapporter og uttalelser fra konsulenthus, vil mesteparten av energibruken om 20-30 år være fornybart og komme fra vann- sol- og vindkraft. – For å nyttiggjøre energien optimalt, regner vi med at 30 prosent av all forbrukt strøm vil komme fra batterier. Slik sett er markedet enormt stort. I næringsbygg og boliger vil mindre energilagringssystemer, som er koblet opp mot et grid, redusere energikostnadene og bli et viktig tiltak for å nå det grønne skiftet raskt. Markedet for brukte batterier er kjempestort selv om det fortsatt er ganske lite i Norge, påpeker Rønning.

Norsk selskap med internasjonale ambisjoner

I desember 2018 ble ECO STOR etablert. De første 2-3 årene gikk med til utvikling, testing av hardware og software. – I dag selger og installerer vi flere systemer ukentlig. Vårt datterselskap i Tyskland har den største omsetningsveksten og med partnere i USA, England og Sverige er ambisjonene å kapre en større del av det internasjonale markedet. Norge henger etter i bruk av gjenbrukte batterier. Det skyldes vårt stabile strømnett der vi henter ut mesteparten av energien fra vannkraft, men ettersom vi eksporter og importerer mer strøm vil det ta seg opp her i Norge også, sier Rønning.

Spar penger

Batteripakkerne kommer til sin rett når man installerer et solcelleanlegg. – Solcellene produserer mest strøm midt på dagen, når forbruket er minst i hjemmet. Uten et batteri, som lagrer strømmen, blir den solgt til kraftselskapene til spotpris. Når familien kommer hjem fra jobb om ettermiddagen med fullt strømpådrag til middagslaging og dusjing, er strømmen rådyr med økt nettleie, avgifter og eventuelle andre påslag.

Også den nye effekttariffene, som definerer strømregninga per måned, tar utgangspunkt i høyest forbruk i løpet av denne perioden. Uten strømutjevnende tiltak kan det straffe familien hardt. Med våre batteripakker lagrer du strømmen du produserer selv uten å betale ekstra avgifter samtidig som du kutter effekttoppene. Vi har beregnet at en enebolig kan spare opptil 15.000 kroner årlig med en installert batteripakke ut fra en strømpris på 1,50 pr. kWh, sier Rønning til slutt.

Batterigjenvinningsfabrikk

ECO STOR har konkrete planer om å starte en egen storskala batterigjenvinningsfabrikk. De har inngått et samarbeid med Nord-Amerikas største resirkulerer av Litium-batterier Li Cycle og det norske selskapet Morrow. Planen er å bygge en fabrikk i Moss som skal håndtere 10.000 tonn litium-ion-batterier årlig. Her vil vi få bedre batteritilgang og resirkulering av de som ikke kan brukes lenger, sier Rønning.

Flere artikler i denne kategorien