Grønt lys for idretten – anslår 30 000 kwh i besparelse ved bytte til LED-lys på fotballbaner

10/5/23
Bærekraft
3/8/2023

Tilskuddsordningen Grønt lys for idretten har som mål å få ned energiforbruket til idrettsanlegg i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken. Dette skal gjøres ved å legge om fra lyskilder med eldre teknologi til LED-belysning med styringssystem.

GODE ERFARINGER: Sarpsborg stadion på Kurland har skiftet til LED-lys med gode erfaringer. – Dette er bra både for miljøet og for lommeboken. I tillegg gjør det hverdagen for idrettslag litt enklere, sier daglig leder, May-Britt Grønsholt i Sarpsborg fotballklubb.

2022 var året hvor energiprisene gikk til himmels. Norges Idrettsforbund anslo i høst at 2.500 idrettslag har problemer med å betale strømregningene med dagens prisnivå. Historier om stenging av idrettsanlegg har versert over hele landet.

Dette fikk Idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken til å gå sammen for å søke midler med mål å få ned energiforbruket på idrettsanlegg. Det utløste 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til idrettsanlegg for at man rundt omkring i kommuner på Østlandet skal kunne bytte ut gamle halogen-lysanlegg, som sluker mye strøm, koster mye penger og ofte ikke lar seg reparere. Bidraget skal gå inn i en finansieringsmodell der også idrettslag og kommuner forhåpentligvis får en enklere vei til å realisere flere og bedre anlegg.

Idrettsanlegg som er støtteberettiget er anlegg som er utendørs, som skal legge om til LED-belysning med styringssystem, og som kvalifiserer til spillemidler. Her er det potensial for store besparelser: De tre kretsene anslår at for en ellever-fotballbane vil innsparingen være i størrelsesorden 30.000 kWt, eller omtrent 50.000 kroner med en snittpris på 170 øre per kWt.

Går foran i det grønne skiftet

Sarpsborg fotballklubb har vært en foregangsklubb og skiftet til LED-belysning allerede sommeren 2022. Daglig leder, May-Britt Grønsholt forteller at det å bytte ut var nødvendig og viktig.
– Høye strømpriser tærer på idrettslagenes økonomi, for mange skjer det samtidig som kommuneøkonomien også preges av kutt. Jeg vil absolutt anbefale å gå over til LED-lys for alle fotballklubber, først og fremst av økonomiske grunner og dernest av hensyn til kvalitet og kontroll: Dette er et ekstremt mye bedre lys å trene i og være aktivitet i, i tillegg gjør styringssystemet hverdagen mye enklere. Nå kan vi justere lyset mellom treningslys og kamplys, med langt bedre lyskvalitet og bedre kontroll. I dag styrer vi lyset med en app som sikrer at kun de som har tilgang kan sette på og regulere lyset. Vi har bare gode erfaringer og oppfordrer andre idrettsklubber til å søke, sier Grønsholt og legger til:
– Vi var tidlig ute med omlegging til LED, litt synd er det at støtten ikke har tilbakevirkende kraft, men vi er utrolig stolte av prosjektet Grønt lys for idretten. Dette er bra for miljøet og for lommeboken. I tillegg gjør det hverdagen for idrettslag litt enklere.

Kommunal garanti og forskuttering av spillemidler blir belønnet

Alle som er berettiget til å få spillemidler kan søke. Kommuner kan også søke.
Prosjektet retter seg mot utendørs idrettsanlegg som har behov for å skifte til LED-lys. Prosjektet støtter faktiske kostnader til nye lysarmaturer, styringssystem og selve installasjonsjobben. Beløpet det kan søkes om avhenger av om kommunen praktiserer kommunal lånegaranti og/eller forskuttering av spillemidler. Dette er samarbeidsavtaler som idrettsrådet og kommunen har blitt enige om. Det må foreligge en skriftlig avtale mellom idrettsrådet og kommunen for at det skal hensyntas.

Flere artikler i denne kategorien