Vi må få bukt med energihåndteringen

3/8/23
Bærekraft
8/8/2023

– Nye batterifabrikker, datasentre, el- og hybridbiler vil kreve mer strømbruk. Nye EU-krav vil også pålegge mer produksjon av egenenergi i private boliger og næringseiendommer, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton. – Slik sett vil det bli store utfordringer med å håndtere energien fremover.

Innen 2030 skal Norge bli klimanøytral med lavere utslipp. Samfunnet skal elektrifiseres med bl.a. bruk av avanserte styringssystemer for lys og varme. – Det vil føre til et stort trykk på et allerede sprengt strømnett. Derfor må vi ta i bruk systemer som optimaliserer og styrer energibruken. For ett år siden var det kun et fåtall som vurderte tiltak for å få ned strømforbruket i eget hus fordi strømprisene var relativt lave. Nå har prisene skutt i været på grunn av uforutsigbare strømpriser i Europa. Mye tyder på at de vil vedvare i mange år fremover, noe som vil kreve langt bedre forbruksstyring, påpeker Helsingeng.

Vi må ta i bruk systemer som optimaliserer og styrer energibruken, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton.

Kompetanseheving

Han mener dette vil kreve kompetanseheving i bransjen både på styring og produksjon av energi. – Går en husholdning til anskaffelse av to elbiler, som krever regelmessig lading, kan det føre til at strømprisene tredobles dersom det ikke gjennomføres nødvendige strømregulerende tiltak. Med solceller på tak kan du produsere fra 30 til 50 prosent egen energi avhengig av hvor mange paneler som installeres og husets beliggenhet i forhold til antall soltimer. I de solrike månedene av året kan husholdninger krympe strømregningen, selge strøm til naboer eller overskuddsenergi til nettaktører, sier Helsingeng. Han mener elektroinstallatører må øke kompetansen på generelle smarthusinstallasjoner og hvilke krav i NEK-forskriftene dette medfører. – Vi ser at spesialselskaper har tilegnet seg god kompetanse på solcelle- og billademontering i både husholdnings- og næringseiendomsmarkedet. Etter min mening er dette et forretningsområde som installatørene burde ta hånd om selv, men forutsetningen for å lykkes er at de hever kompetansen.

Eaton har en egen software som er tilpasset et hvilket som helst solcellesystem, billadere og sikringsskap. – Vi er både proprietære med egen software, men har også standardiserte og integrerte løsninger.

Kompetanseheving

På spørsmål om det fortsatt er installatører som ikke har utviklet spesialkompetanse på disse områdene, svarer Helsingeng: – Generelt påvirker elektrifiseringen av samfunnet bransjen positivt, men det er mangel på fagkompetanse. Høyst sannsynlig vil de ikke miste oppdrag men fortjenesten kan bli langt lavere, klarer de ikke å utvikle kompetanse som markedet etterspør. Da kan du få de «dumme» jobbene som kabling og montering av stikkontakter. Med økt kompetanse på blant annet smarthusinstallasjoner, kan de nyte godt av dette voksende og fremtidsrettede markedet.

Nedgang kan bli til oppgang

Byggeaktiviteten i de største norske byer går nedover mens markedet for rehabilitering og smarthusoppgraderinger øker. – Her vil energioptimalisering bli særdeles viktig. Selv om vi nå opplever nedgang i nybyggprosjekter, kommer nye byggeforskrifter i eksisterende bygninger og krav til energioptimalisering som bransjen må forholde seg til, sier Helsingeng. – Nelfo har inntatt en aktiv rolle med å fremme mulighetene i dette markedet med kurs for medlemsbedriftene. Mange installatørbedrifter har utnyttet forretningspotensialet og tilbyr nå kundene smarthusløsninger, mens andre sitter fortsatt på gjerdet og tar ikke del i energitransformasjonen. Her har vi bruk for flere installatører som kan bli med på dette løpet, påpeker han.

Strømstyringsselskap

Energioptimalisering er en viktig del av strategien til Eaton. – Vi er med på elektrifiseringen og liker å kalle oss for et strømstyringsselskap. Vi har komplette konsepter, som Building as a Grid der vi styrer energien både næringsbygg og i eneboliger. Konseptene tar hensyn til energiproduksjon fra f.eks. solenergi og til elforbruk i hus, fra biler med optimalisering og lastfordeling. Du kan flytte på laster, ta ned effekttopper og bidra med lokal frekvensstøtte. Norge er godt forsynt med energi fra vannkraft, men utfordringen fremover er høye lokale energitopper. Building Energy Management System og Home Energy Management System vil ivareta slike utfordringer, sier Helsingeng. Han kan fortelle at dette er et av de største satsingsområdene for Eaton. – Med slike systemer kan forbrukerne kutte strømregningene. Kraft- og nettselskaper kan da justere egne tariffer slik at det blir lønnsomt å redusere energiforbruket. Dermed kan nettselskapene utnytte kapasiteten i kablene og overføringslinjene på en langt bedre måte enn i dag.

App styr strømforbruket

– Med riktige og nødvendige investeringer i energismarte løsninger er det mulig å nærme seg det grønne skiftet innen 2030. Vi har fortsatt mye sol- vind- og vannkraftenergi tilgjengelig som vil dekke kraftforbruket i mange år fremover. Med peak shaving og batterier i hus og næringsbygg, kan vi få kontroll med energitoppene. Med appstyring kan husstander f.eks. overvåke og registrere strømoverskudd fra solcelleanlegg og opplagret energi fra batterier på en optimal måte. Dette er tiltak som kan være med på å kutte strømregningen for husholdninger, sier Helsingen til slutt.

– Vi må ta i bruk systemer som optimaliserer og styrer energibruken, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton.

Flere artikler i denne kategorien