Klima og miljø i byggesektoren

13/3/23
Bærekraft
3/8/2023

– Vi skal redusere klimagassutslippene i våre byggeprosjekter med 80 prosent og redusere kilmagassutslipp i eiendomsforvaltningen med 70 prosent innen 2030, sier leder for teknisk fagteam Pål B. Oroszko i eiendomsselskapet Entra.

Vi har gode og miljøriktige bygg som er en verdi for oss som drifter byggene og våre leietakere, sier leder for teknisk fagteam Pål B. Oroszko i eiendomsselskapet Entra ASA.

Under Nelfos årskonferanse kom han inn på hva selskapet har gjort på energieffektiviseringsområdet og hvilke ambisjoner det har på sine byggeprosjekter, klimagassregnskaper og generelle miljøtiltak.  

SD-anlegg overvåker energiforbruket

Entra bruker aktivt sine SD-anlegg for å overvåke forbruket i sin bygningsmasse. Med økende strømpriser er SD-anleggene viktige verktøy for å oppnå kontroll med energibruken i selskapets 106 bygninger.

– Vi er i nær dialog med våre leietakere og bestreber oss på å tilfredsstille deres behov. Med økte strømpriser har vi gjort en del grep som bl.a. går på å redusere driftstider på tekniske anlegg uten at det går utover komforten og trivselen til våre leietakere. Målet er at arbeidstakerne skal yte maksimalt på jobben, understreker Oroszko.

Ledende eiendomsselskap

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Det tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg med sentral beliggenhet og høy kvalitet. Selskapets forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer.

Innarbeidet i ryggraden

Entra har i mange år jobbet aktivt med klima, miljø og energi i sine bygg. – I begynnelsen av 2000-tallet hadde vi visjonære ledere som satte miljø på dagsorden. Begrepet er i dag innarbeidet i ryggraden hos alle våre medarbeidere. Vi har allerede gjort flere målrettede tiltak og vil fortsette å jobbe aktivt med dette frem mot 2030. Vi har gode og miljøriktige bygg som er en verdi for oss som drifter byggene og våre leietakere. Vi har også et lavt energiforbruk og riktig sortering og avfallshåndteringen. Målet er å gi våre leietakere en god miljøopplevelse i våre bygg, sier Oroszko.

Elektrobransjen må mer på banen

Entra er opptatt av å gjenbruke byggmaterialer, IKT-systemer og elektromateriell. – Elektrobransjen må komme mer på banen og ta større ansvar med hensyn til gjenbruk. Hva kan vi bruke om igjen av elektrisk utstyr som kabler, kabelstiger, stikkontakter og kanaler. Her ønsker jeg innspill fra bransjen. I byggebransjen er det et voldsomt fokus på stål og betong mens teknikk har en tendens til å bli nedprioritert. Her må teknologibransjen bidra mer overfor eiendomsbransjen med gjenbruk av data- og elektrotekniske løsninger.

For mye sløsing

Oroszko mener det sløses for mye og han ønsker å rette oppmerksomheten mot elektroutstyr som kan gjenbrukes, både komponentene, men også funksjonen.

– Vi må redusere antall komponenter som utfører samme funksjon, og vi må bidra til samarbeide mellom leverandører og systemer som vanligvis ikke gjør det. I dag dupliserer vi gjerne antall komponenter som registrerer tilstedeværelse, som sensorer til lys, temperatur sensor for ventilasjon, møteromutstyr og wifi. Disse må i fremtiden klare å snakke sammen, påpeker han.

Vi må få bukt med sløsing

– Vi må utveksle erfaringer med bransjen og få bukt med materiell- og utstyrssløsing i bygg. Med økt inflasjon og prisstigning er det økt oppmerksomhet på kostnader. Kan vi redusere unødvendige meter med kabel i bygg, eller ha færre sensorer, vil det være med på å redusere de totale byggekostnadene. Derfor blir samarbeid og gjenbruk av materiell viktig for å oppnå bærekraft, sier Oroszko avslutningsvis.

Flere artikler i denne kategorien