Satser på demonterbare bygg i tre

10/8/21
Bærekraft
3/8/2023

Når det 3.000 kvadratmeter store bygget HasleTre står ferdig i 2022, har utbyggerne Höegh Eiendom og AF Eiendom allerede tenkt på bygningsmaterialenes neste livsfase. Det spektakulære trebygget på Hasle blir nemlig demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden, noe som gir gevinst både for leietakerne og miljøet.

Gjenbruk av bygningsmaterialer har frem til nå vært basert på å hente komponenter fra flere ulike prosjekter. På HasleTre tas sirkulærøkonomi og ombruk til et helt nytt nivå. – Det er viktig både for oss som selskap, og for fremtiden, at dette bygget er bærekraftig. Vi ønsker å være blant de ledende aktørene på bærekraftutvikling i eiendomsbransjen, omstilling til sirkulærøkonomi er en viktig del av dette arbeidet. HasleTre er vårt bud på fremtidens nybygg, hvor bygningskomponenter og teknikk kan ombrukes og demonteres av neste generasjon. På den måten planlegger vi for at materialressurser kan være i et kretsløp lenge, sier Line Røseth Karlsen, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom, et familieeid eiendomsselskap, som både utvikler, drifter og forvalter eiendommer på totalt ca. 350.000 kvadratmeter med hovedfokus i Oslo, Ski og Moss.

Fremtidens byggesett

Helt fra første dag har planen vært at ombruk skal være et av hovedprinsippene for HasleTre. Målet er at bygget vil bli stående som et foregangseksempel på fremtidens sirkulærøkonomi. Derfor ble utstrakt bruk av tre et naturlig materialvalg. Dette er første prosjekt hvor vi bygger for ombruk og vi er glade for å ha arkitektene OsloTre og øvrige erfarne rådgivere med på laget. De har vært utrolig dyktige, fremoverlente og gått “all inn” for å finne de gode løsningene, forteller Røseth Karlsen.
For å begrense materialbruk og for å unngå svinn er det i størst mulig grad benyttet standardmål, fokus har vært på rasjonelle
koblinger for å redusere antall fester og redusere bruk av lim og festemidler, føringsveier er lett tilgjengelig slik at bygget ikke skades når det er behov for oppgradering av teknisk anlegg, og for utleietilpasninger som skillevegger og gulvbelegg er demonterbarhet hensyntatt slik at heller ikke disse skal skape unødvendige sår.

Her har det vært mange hensyn å ta og arkitektene har vært utrolig flinke til å tenke konseptuelt og helhetlig gjennom prosessen. Blir ikke denne byggemetoden og tankegangen fordyrende? -Vi er fortsatt på forprosjekt, så vi sitter foreløpig ikke på fasiten for kostnadsbildet. Men her er det planlagt for rasjonelle løsninger i alle ledd. At alt er godt gjennomtenkt og prefabrikkert, gjør at bygget reises raskere og rimeligere. Vi setter sammen ferdige brikker, blant annet med prefab på fasaden. Løsningene gir minimalt med materialsvinn, alt dette bidrar til å kutte kostnadene, og gir forhåpentligvis en besparelse for entreprenør og byggherre, sier Røseth Karlsen.

Adopterer sensorteknologi

Også interiøret på HasleTre preges av naturmaterialer som tre, ull og planter. Det er i tillegg planlagt en spektakulær takhage, som både blir en biotop for dyrking og et godt sted å oppholde seg. Målet er at bygget skal bli en vakker og naturlig samlingsplass på HasleLinje, et område Höegh Eiendom er veldig stolte av: I mars 2020 stod smartbygget Karvingen 5 ferdig.
Bygget har nærmere 6.000 sensorer for blant annet å måle tilstedeværelse, temperatur og bevegelse. Lysarmaturene er datakablet og utstyrt med sensorer for temperatur og tilstedeværelse. Wifi-punkter har innebygd bluetooth- og zigbeeantenner, som gir et heldekkende IoT-nettverk. Adgang, heisstyring og lysstyring gjøres via Smarttelefon. Også andre funksjoner styres via apper. En dataplattform er utviklet spesielt for dette prosjektet og henter informasjon fra byggsystemer og sensorer, samtidig som den styrer blant annet ventilasjon og energiforbruk.

Erfaringer og løsninger når det gjelder sensorteknologi og energieffektive løsninger fra Karvesvingen 5 vil vi vurdere å ta med oss inn i HasleTre etter hvert, sier Røseth Karlsen. HasleTre følger FutureBuilt sine prinsipper om blant annet 50 prosent reduksjon av klimagasser, men det er ikke et FutureBuilt forbildeprosjekt, bygget skal imidlertid oppfylle andre krav som
bl.a. Breeam NOR Excellent.

Vil dele erfaringer

Byggebransjen står for hele 40 prosent av verdens totale klimagassutslipp, vi er helt avhengige av at bransjen tar samfunnsansvar. Det er gledelig å se at bransjen er flinke til å dele erfaringer, spesielt når det gjelder løsninger som fremmer bærekraft. Vi tror HasleTre kan være et viktig bidrag til denne erfaringsutvekslingen, avslutter Røseth Karlsen.

Flere artikler i denne kategorien