Ikke skattlegg solstrøm

20/5/24
Bærekraft
20/5/2024

Nelfo frykter at en skatt på solstrøm kan føre til full brems i utbygging av private anlegg i bl.a. eneboliger. – Her har Skatteetaten tolket feil, sier fagsjef næringspolitikk Andreas Strømsheim Aamodt i Nelfo.

I løpet av energikrisen har Skatteetaten kommet med en skattebombe på private solceller, som vil gjøre investeringen ulønnsom for mange private husholdninger. For de som allerede har investert i solceller, kan endringen innebære å betale en skatt som overstiger Enova-støtten.

Galt å skattlegge som salg

– Å skattlegge dette som et salg, blir helt galt. Når folk setter opp solceller på tak, dimensjoneres anlegget for eget forbruk der strømnettet brukes som et batteri. Anlegget sender kraft ut i nettet når du bruker lite strøm selv, og henter inn kraft når du bruker mer. Etter min mening er det likegyldig om batteriet står i kjeller eller er i strømnettet så lenge du kun produserer for eget forbruk, sier Strømsheim Aamodt.

Skattelegges som kapitalinntekt

Ifølge Skatteetaten skal overføringer inn i nettet skattelegges som kapitalinntekt med en sats på 22 prosent. – Denne skattebomben vil ramme om lag 25 000 private solcelleanlegg i Norge, og vil bremse det grønne skiftet, mener Strømsheim Aamodt.

Utbyggingen går sakte

Før sommeren satte regjeringen og SV et mål om en produksjon på 8 TWh solstrøm innen 2030, men utbyggingen går sakte. I fjor ble det produsert 0,25 TWh solstrøm. For å nå målet må det bygges ut mye solstrøm de neste seks årene.

– Dette rammer ikke bare de som har solcelleanlegg i dag, eller vurderer å skaffe seg det, men også bremse det grønne skiftet. Denne skatten gjør at færre er villig til å investere i solkraft. Nelfo er sjokkert over skattebomben, som kom på toppen av kutt i Enova-støtten til solceller i fjor høst. Dette er strømkrise og en potensiell framtidig energikrise, sier Aamodt. Han kan fortelle at Nelfo nå er i tett dialog med politikere og alliansepartnere for at skatten blir fjernet.

Flere artikler i denne kategorien