Geotermos på Fjell i Drammen: bærekraft i solenergiutnyttelse

27/4/23
Bærekraft
12/3/2024

GeoTermos på Fjell i Drammen er en effektiv og bærekraftig solenergiutnyttelse. Integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring gjør vei i vellinga. – Tiltaket har en stor samfunnsmessig betydning for det grønne skiftet, både nasjonalt og internasjonalt, mener vedlikehold- og miljøsjef Geir Andersen i Drammen kommune.

Prosjektet, som går under navnet Fjell 2020, dekker flere av FN’s bærekraftmål. Målet var å bygge nye Fjell skole, et kulturbygg med flerbrukshall og bibliotek med et samlet areal på 10.000 kvm.

– Utfordringen var å sette sammen flere kjente tekniske løsninger på en bærekraftig måte. Vi valgte en løsning med egenprodusert solenergi som nå leverer varmeenergi til et termisk batteri (GeoTermos) i fjellet, sier Andersen. – Her produserer vi gratis energi til kjøling og varming av byggene og der overskuddsenergien lagres i brønner til vinterbruk.

Løsningsbeskrivelse

Byggene, som er en del av Fjell 2020, har lite varmetap og benytter lavtemperert varme. Gulvvarme med tette sløyfer, og varme/kjølebatterier i ventilasjonsanleggene er tilpasset bruken. GeoTermos består av 100 stk. 50 meters lagringsbrønner i en sirkel med relativt tett avstand. For å øke effektiviteten i et termisk varmelager i fjellgrunnen, kan ikke varmeanleggets temperatur være for høyt. Her er det montert solpaneler med et areal på 125 m2 som overfører høytemperert varme direkte til lagringsbrønnene. 1000 m2 solceller sørger for strømproduksjonen som drifter en CO2 varmepumpe, tørrkjøler og øvrige pumper. Overskuddsstrøm overføres til bygget. En varmepumpe henter varme fra sommerluft via tørrkjøler og løfter temperaturen som sendes ned i GeoTermos for lagring. Bygget kjøles om sommeren der solstrøm driver pumper som henter kaldt vann fra randsonen i GeoTermos og kjøler byggene. Systemet er konstruert som et «gratis» kraftverk som leverer 350.000 kWh varme til bygningene gjennom vinterhalvåret.

Viktig bidrag til det grønne skifte

Vinteren 2021/22 hadde vi en prøveperiode med gode resultater.

GeoTermos lagret mer energi enn forventet og vi løftet temperaturen for fullskalatest. – Anlegget er nå i operativ drift og vi sender betydelige energimengder til lagring i GeoTermos, sier Andersen. Han kan fortelle at dette er en del av forskningsprosjektet RockStore med flere forsknings- og universitetsmiljøer (NORCE, NTNU, KTH og NMBU). NVE, Enova og flere representanter fra byggeiere og industrien deltar også. Internasjonalt har GeoTermos høstet lovord og blir sett på som et viktig bidrag i det grønne skifte.  

Samfunnsutfordringer og FNs bærekraftsmål

Stigende energibehov og kapasitetsbegrensninger i kraftnettet er et økende problem. – Det vil kreve store investeringer i ny nettstruktur og vil gi uønskede miljøkonsekvenser klarer vi ikke å holde effekttoppene i kraftnettet nede på kalde vinterdager. Ved å produsere varmeenergi om sommeren med egen energi til bruk om vinteren, eliminerer vi dette problemet, sier Andersen. – ­Tørkeperioder med lav vannstand i kraftmagasinene vil føre til redusert energiforsyning fra vannkraftanlegg. De blir kostbare å drifte og må ofte erstattes med fossil strømproduksjon. Strømbruken til termisk energi er selvprodusert og påvirkes ikke av slike faktorer samtidig som lønnsomheten med solenergi øker.

Ingen klimautslipp

– Det er ingen klimautslipp fordi det benyttes en bærekraftig varmepumpe med kjølemediet CO2 som henter varmeenergi fra sommerluften, i tillegg til egenprodusert solkraft. Siden all kjøleenergi hentes fra GeoTermos, og varmesystemet distribuerer kjøling om sommeren, trenger vi ikke et eget kjøleanlegg. I og med at vi produserer all varmeenergi uten klimautslipp om sommeren, og henter all varmeenergi fra GeoTermos på kalde vinterdager, reduserer vi effekttoppene og slipper å forsterke netteiers distribusjonsnett med store miljøbelastninger, sier Andersen.  

Viktig bidrag i klimaomstillingen

Andersen mener GeoTermos er et viktig bidrag til klimaomstillingen. Mindre utstyr og materialbruk har redusert miljøbelastningen. Slik sett har GeoTermos stor effekt både på miljøet og klimaomstillingen og bidrar til at vi klarer å oppfylle flere av FN’s bærekraftmål. GeoTermos med termisk batteri i fjell, og egenprodusert energi, er en arealeffektiv løsning som vil egne seg godt for norske kommuner og utbyggingsprosjekter i byer og tettsteder, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien