Skal montere solceller på flere fabrikker

8/8/23
Bærekraft
8/8/2023

Ølen Betong er en av Norges største betong- og betongvareprodusenter med betongstasjoner over det ganske land. Gode erfaringer med solceller på industrianlegget i Gismarvik gjør at anleggene i Sveio og Ølensvåg står for tur, nå skal solceller også vurderes på flere anlegg.

Med hovedkontor i Ølensvåg ca. 5 mil øst for Haugesund leverer Ølen Betong elementer og betongvarer til både større og mindre prosjekter. Selskapet er en del av Nordic Concrete Group (NCG). NCG-konsernet har eierinteresser i over 60 betongstasjoner i Norge, og er med det blant de største betongprodusentene i landet. Med så mange betydelige industribygg, med store takflater, er det et kjempepotensial for solcelleanlegg.

Industrianlegget i Gismarvik var først ut: Anlegget er på 143 kWp, dekker 700 kvadratmeter og består av 364 solcellemoduler som produserer om lag 106 000 kWh årlig. Prosjektet har båret frukter: Strømprisene fra 2019 og 2020 lå nemlig til grunn for investeringen. Ølen Betong hadde sett for seg at de skulle gå i null etter ni-ti år, men fra september i 2021 til september i 2022, hadde de allerede hatt en besparelse på rundt 300.000 kroner i forhold til vanlig strømforbruk. De har dessuten kunnet selge overskuddsstrøm til andre aktører, og dermed i perioder hatt negativ strømregning. Dette har gitt mersmak!

- Vi har fått god erfaring med solceller på nybygget i Gismarvik, her har vi både spart miljø og strømutgifter, derfor fortsetter vi med etablering av solcelleanlegg på fabrikker og bygg i Sveio og Ølensvåg, sier Geir Arild Søndenå, divisjonsleder i Ølen Betong. Vinteren 2022 inngikk selskapet kontrakt med Kverneland Energi AS i størrelsesorden 8-9 millioner kroner. De nye anleggene er tilrettelagt for utviding til forsyning av ladestrøm til trucker, hjullastere, tunge kjøretøy og båtanløp, og forventet årlig produksjon er 731 000 kWh - samtidig reduseres CO2-utslippene med 342 000 kg årlig. Anleggene settes i drift i mai og juni 2023.

Flere anlegg skal vurderes

- Vi stopper nok ikke her, men nå skal vi først se effektene av de nye solcelleanleggene, og deretter gjøre nye vurderinger, i første omgang gjelder det anleggene i Bergen og Sandeid. Det vi ser er at responsen fra kundene er veldig positiv. Betongsbransjen har i flere år allerede hatt stort fokus på miljøforbedringer, men vi må videre. Premissgivere, kunder og myndigheter forventer at næringslivet stiller opp og har fokus på miljø og gjør det vi kan for å redusere energiforbruk og CO2-utslipp. Vi ser at investeringene i solcelleanlegg er lønnsomme for bedriften, og gir besparelse. Det utgjør et viktig bidrag til det grønne skiftet at produktene våre blir enda mer miljøvennlige, avslutter Søndenå.

Flere artikler i denne kategorien