Lading nå og i fremtiden

20/5/24
Bærekraft
20/5/2024

– Om ikke lenge blir det mulig å benytte ladebokser fra forskjellige produsenter som snakker sammen. Med åpne standarder på plass blir dette en realitet, sier seniorrådgiver Ian Bednar i Elbilforeningen.

Bednar jobber primært med ladning mot borettslag og sameier. – Teknologien frem til nå har vært kjennetegnet med at de fleste ladebokser kun snakker med egne bokser. Gamle DEFA ladere kan f.eks. ikke kommunisere med bokser fra Schneider eller Zaptec. Dette har mange likhetstrekk med datautvekslingen på 1980-tallet der det var isolerte øyer med produkter som ikke snakket sammen. Med Internett er det enkelt å komme på nett men på ladefronten er enn så lenge samhandling vanskelig.

Vil forbedre situasjonen for sluttkunder

På spørsmål om åpne ladesystemer gi kundene et bedre tilbud, svarer Bednar:

– Den vil utvilsomt gjøre situasjonen bedre for sluttkunder: Går en ladeprodusent konkurs; er det ikke dermed sagt at den kan snakke sammen med andre, For kunder er det da bedre å erstatte dem og bygge nytt anlegg. Med åpne standarder vil bokser fra forskjellige boksleverandører etter hvert snakke sammen, sier Bednar. – Nå er standardene i ferd med å komme på plass.

Pålitelig ladesystem

– OCPP protokollen omhandler kommunikasjon mellom boks og back-end leverandør, samt mellom ladebokser fra forskjellige produsenter. Å ha utprøving og sertifisering vil kunne gi mer pålitelige systemer. Det vil åpne opp for muligheten til å velge hvilket som helst ladesystem uavhengig av leverandør. For også å få ladeboksene til å snakke sammen er man i ferd med å få på plass en ISO-standard (ISO 15118) som vil forbedre kommunikasjonen mellom elbilen og ladeboksen. På den måten kan vi få mer smartness i styring av dagens ladeanlegg, som til nå har vært lite smarte. Det eneste laderen har gjort til nå er å begrense effekten for å unngå overbelastning i hovedtavlen, samt ivareta sikkerheten ved lading, sier Bednar. 

Større valgfrihet

– I fremtiden vil vi få mer informasjon fra bilene med avreisetidspunkt og hvor mye bilen må lades for å nå bestemmelsessted. Vi er nå i ferd med å få standarder som kan gjøre dette mulig. I Elbilforeningen hilser vi dette velkommen, sier Bednar. – Vi må ta i bruk åpne standarder som gir brukere større valgfrihet. Gjengangstema med elbiler er at det ikke er nok strøm i borettslag og sameier til å bygge ut elbillading til alle. Med de nye teknologiene kan vi utnytte mer ledig kapasitet spesielt om natta når strømmen er billigst, understreker han.

 Mot større åpenhet

– Det varierer hvor mye norske leverandører har tatt inn over seg OCPP protokollen. Zaptec og Easee har frem til i dag ikke åpnet opp for kommunikasjon med OCPP for ladeboksene som er laget for større ladenettverk. Zaptec benytter OCPP via sin skyplattform men ikke direkte mot ladeboksen. Med sin nye ladeboks Defa Power ønsker Defa å styre ladeboksen via OCPP standarden. Ennå er den ikke ferdigutviklet, men de har som mål å få full støtte for OCPP 2.0.1, som er OCPP versjonen som også støtter formidling av informasjonen som bilene sender over ISO 15118, sier Bednar. Han mener at ladeprodusenter som ikke følger åpne standarder etter hvert kan miste sin markedsposisjon. – Zaptec forteller at de etter hvert kommer til å gå i denne retningen og vil først åpne opp for enkle bokser. Det samme gjør Easee, sier Bednar til slutt.

Flere artikler i denne kategorien