Uttesting av elektriske veier i Trondheim

8/8/23
Bærekraft
8/8/2023

Kollektivselskapet AtB og Trøndelag fylkeskommune skal teste ut elektriske veier i Trondheim de neste årene. Målet med pilotprosjektet er å tilby dynamisk induktiv lading i veibanen slik at kjøretøy kan lades i fart.

Blir pilotprosjektet en suksess kan det bety at flere busslinjer i Trondheim elektrifiseres. Enova støtter prosjektet med 6,4 millioner kroner. – v 

– Veitrafikken står for 18 prosent av Norges klimagassutslipp. Derfor er det avgjørende å utvikle teknologi som bidrar til utslippskutt på våre veier. Dynamisk induktiv lading er en ung teknologi som vil gi oss verdifull kunnskap om veien videre, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Grave ned infrastruktur

Induktiv lading er en teknologi hvor strøm overføres trådløst fra et felt under veidekket og til én eller flere mottakere i kjøretøyet ved hjelp av induksjon. Når kjøretøyet er i fart oppstår det dynamisk induktiv lading. Testområdet for piloten blir på Sandmoen bussdepot sør for Trondheim der infrastruktur skal graves ned i veien slik at to testbusser kan kjøre ruten gjennom en hel vinter. Pilotprosjektet vil gi kunnskap om hvordan funksjonalitet og holdbarhet til dynamisk induktiv lading er i kalde og våte klimatiske forhold. – Prosjektet vil gi oss god kunnskap om bruk av effekt og eventuelle strålingslekkasjer, sier Skjærvik.

Metrolinjene neste

41 prosent av alle påstigninger i Trondheimsområdet skjer på en av AtBs metrolinjer. Dette er sentrale, langtgående busslinjer som kjøres intensivt og som bruker mye energi. En av utfordringene har vært hvordan disse store bussene skal lades. – Lykkes vi med pilotprosjektet, vil ikke metrobussene trenge like store batteripakker. Vi slipper høy ladeeffekt på ladestasjonene og vi vil få lavere driftskostnader, sier Pål Revheim, seniorrådgiver teknologi og forretningsutvikling i AtB.

- Gleder oss til å komme i gang

Pilotprosjektet drives av Trøndelag fylkeskommune, AtB og Miljøpakken. Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Ambisjonene er at alle busser i stor-Trondheim skal være utslippsfrie fra oppstart av ny kontraktsperiode i 2029. – Vi har lenge jobbet med å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger, og lading underveis kan være nødvendig for å elektrifisere disse viktige metrolinjene, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Innovasjon på internasjonalt nivå

Prosjektet i Trondheim representerer innovasjon på internasjonalt nivå og det knyttes derfor stor interesse til prosjekterfaringene. – Både Trøndelag fylkeskommune og AtB har tradisjon med å dele informasjon om prosjekter de gjennomfører. Deling av informasjon vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for aktører som vurderer dynamisk induktiv lading, noe som igjen kan forhindre kostbare feilinvesteringer, sier Skjærvik.

Flere artikler i denne kategorien