Norges største skolebygg gir energibesparelser på 37 prosent

9/5/23
Bærekraft
3/8/2023

Rehabilitering av Sandefjord VGS har ført til imponerende energibesparelser på 37 prosent, eller én million kWh per år. Bygningsmassen gir også 100 tonn mindre CO2-utslipp.

SOLID ANLEGG: Preisolert kjølerør benyttes til kjøling av ventilasjonsluft.Rektor Harald Møller (nummer to fra venstre) samtaler med de som har ledet prosjektet, Torbjørn Lunde, Aage Valderhaug og Hanne M. J. Lund

Ventilasjonsanlegg med kjøling

Det eldste skolebygget er fra 1956, og skolen er bygget ut og pusset opp stykkevis og delt i mange omganger.

– Da er det vanskelige å få helhetlig funksjon på tekniske systemer som for eksempel varmeanlegget. Det gir også krevende arbeidsforhold for skolens byggdriftere. Flere av byggene var også trekkfulle og dårlig isolert, i tillegg var store mengder av skjulte rør, kabler og kanaler overmodent for utskifting, sier Lunde.
For å bedre forholdene i byggene er 472 nye radiatorer på plass og 16.100 meter varmerør er byttet ut. 15 store luftbehandlingsaggregater med effektive vifter og varmegjenvinnere tilfører over 2,7 millioner liter friskluft per time.

Tidlig i prosjektet har det vært et ønske om å få til kjøling i de rehabiliterte og nybyggene. Dette ble ikke prioritert i starten. Underveis i prosjektet har de imidlertid lykkes med å skaffe rom for å ta inn kjøling i de nevnte bygg.

Seilduk i ny Borggård

Den gamle borggården, som har som mål å binde skolen mer sammen, var en grusplass på rundt 1 100 m², denne er nå historie. Den nye borggården har fått et tak i form av en ETFE-duk, en såkalt texlonduk. Det er en type solid og gjennomsiktig seilduk som holder lenge, som er selvrensende og som kan resirkuleres. Duken gir følelse av at man er ute, og er en kostnadseffektiv løsning Fylkeskommunen allerede har erfaring med fra Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Den lette duken krever et mye enklere reisverk enn et vanlig tak gjør, i tillegg hjelper trykkluft også til å holde duken oppe.
Nå omfatter Borggården blant annet en sitteamfi med plass til 220 personer, som egner seg til alt fra forestillinger til møter og undervisning, pauserom for ansatte, skaperverksted og utstillingsrom for elevarbeid.

SEILDUK: Borggården har en type seilduk som tak.

Tall og fakta

  • Nye bygg og rehabilitering koster 628 millioner kroner inkl. mva.
  • Omkring 20 000 m³ og 1 016 rom er inkludert i rehabiliteringsprosjektet.
  • Omkring 4 500 m³ nye bygg (bygg N og O, Borgsalen, og utvidelse av bygg B).
  • 15 nye behovsstyrte ventilasjonsanlegg (VAV-anlegg). Kapasitet 277 000 m³/h
  • Bygg fra 1956 og 1976 har fått nye vinduer og yttervegger og yttertak er etterisolert.
  • Flygelsalen har fått nye vinduer
  • To høyspenttrafoer, 500 radiatorer og 2,5 km varmerør skiftet ut.

Flere artikler i denne kategorien