Elektrifiseringsgraden må økes kraftig

11/3/22
Bærekraft
23/8/2023

– Det er en unison enighet om at energieffektivisering er viktig, men vi har i mange år vært bortskjemte med lave strømpriser. Resultatet er at energieffektiviseringskravet er marginalisert sammenliknet med andre samfunnssektorer, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. – Skal vi nå våre klimamål må elektrifiseringsgraden økes kraftig.

Forskjellen på strømprisene i nord og sør har vært store. På spørsmål om det er viktig å forsere nettutbyggingen slik at det blir en felles infrastrukturløsning, svarer Guttormsen: – Det er viktig med gode overføringslinjer i Norges og ikke bare til utlandet. I tillegg til markedstilpassede strømpriser er det en forutsetning for å kunne fortsette med industri hvor som helst i landet. Det er også god distriktspolitikk å bygge ut overføringslinjene. Statkraft og NVE har spenstige utbyggingsplaner, men vi må smøre oss med tålmodighet når de blir realisert. Ambisjonene er gode men utbyggingshastigheten skulle vært høyere. Vi registrerer at den nye regjeringen har en energivennlig politikk på fornybarområdet.

Adm. dir. Ove Guttormsen, NELFO

Fremmarsj for fornybar energi

Frem mot 2030 er Norge avhengig av store mengder med fornybar energi. Hvilke virkemidler på realiseres for å nå dette målet?

– Energieffektivisering i bygninger er konfliktfri og kan redusere strømforbruket vesentlig, faktisk så mye som 13TWh. Dette utgjør store summer i Norge som har et totalforbruk på 140TWh, sier Guttormsen. – Alle bygninger kan potensielt bli et kraftverk uten naturinngrep men med bruk av solceller som Powerhouse i Trondheim.

Smarthus løsninger

Med Smart Hus løsninger er det mulig å redusere klimautslippene ytterligere. Bldng, som er et nyetablert selskap og datterselskap til Telenor, kan digitalt registrere hvor mye av bygningskroppen som er i bruk slik at eierne kan gjøre målrettede tiltak. – Å bruke bygninger som minikraftverk til å generere eget energiforbruk, er ett av mange tiltak. Likeså viktig er isolering av bygningskroppen og varmestyring. Her snakker vi alene om besparelser på 7TWh.

Strømlagring og solceller

Hvor viktig blir energieffektivisering, lagring av strøm i energibrønner og solceller for å nå dette målet?

– Globalt er sol en av de viktigste faktorene for fornybar energi. Også lagring av strøm i energibrønner er en kjent og kjær teknologi. Bruk av batterier til lagring av energi vil trolig ha størst effekt. De faller i pris og vil etter hvert bli tatt i bruk i store deler av energinettet både i privatboliger og strømnettet. Lagring av strøm i kombinasjon med solceller vil utvilsomt påvirke strømnettet og blir et sentralt element i å nå våre klimamål, sier Guttormsen.

Vi må gjøre strømmen smartere

– Det første vi må gjøre er å bruke strømmen smartere med energieffektivisering og lokal produksjon. Lagring av ny energi vil kreve nye prosesser. Det vil sannsynligvis ikke være konfliktfritt å bygge ut kraftproduksjonen uansett hvilken form det er snakk om, men må løses med gode politiske prosesser. Det er mye å hente på å bygge ut og oppgradere dagens nett fordi tapet er enormt. Vi kan også effektivisere eksisterende vannkraftverk uten at det går utover naturen, mener Guttormsen.

Positive og håpefulle

Har du noen tro på at vi får en endret energipolitikk med den nye regjeringen?

– Signalene i Hurdal-plattformen tyder på at regjeringen vil gjennomføre det grønne skiftet med økt elektrifisering. Det vil alltid være en balanse hvor hurtig det vil skje, men alt i alt er vi positive og håpefulle til myndighetenes satsing på fornybar kraft, sier Guttormsen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien