Vil forsyne europeiske veier med fornybar energi

17/2/21
Bærekraft
3/8/2023

Sol- og vindkraft skal forsyne det europeiske veikartet med strøm. Forskerne i SINTEF er nå i gang med å utvikle et kartverktøy for å finne den beste plasseringen av fornybar kraftproduksjon, energilagring og lading av elbiler langs veiene.

For at elkjøretøy skal bli et reelt alternativ på lange strekninger, samtidig som vi faser ut fossil produksjon av elektrisk kraft, er det nyttig å etablere fornybar kraftproduksjon langs veiene. Desentralisert produksjon av fornybar energi, slik som sol- og vindkraft kan forsyne både bygninger og kjøretøy med strøm. Sammen med teknologi for lagring og distribusjon av energi, kan kraftverkene inngå i såkalte energihuber (energy hubs) langs veiene.

Utvikler kartbasert verktøy

Forskere i SINTEF deltar nå i det europeiske prosjektet, ENROAD, hvor målet er å utvikle et verktøy for å finne de beste plasseringene for energihubene. Verktøyet skal være et kartverktøy basert på geografisk informasjonssystem, GIS. Første skritt på veien blir å kartlegge metoder for produksjon av fornybar energi som kan tas i bruk allerede nå samt å kartlegge reglene som gjelder i ulike land: Hvem eier veien, og hvem eier energien man produserer der? Hvem kan selge energien og eventuelt flytte den ut av landet?

– Disse spørsmålene må avklares før kartverktøyet kan tas i bruk. Når verktøyet er ferdig utviklet skal det hjelpe veieiere til å finne lønnsomme og miljøvennlige løsninger, forklarer forsker Hrefna Run Vignisdottir, som leder prosjektet i SINTEF. I tillegg til SINTEF deltar University of Cantabria (Spania) og ARUP. Oppdragsgiver er Conference of European Directors of Roads, CEDR Transnational Road Research Programme

Hensiktsmessig plassering

For å sikre at energien kan brukes der den produseres, og finne den optimale plasseringen av energihubene, må potensialet for produksjon av fornybar energi også ses i sammenheng med trafikkflyt og ladebehovet langs veiene.

– Nå skal vi samle og analysere data om blant annet sol- og vindforhold, nettkapasitet, trafikk, og lademønstre, som vil gi oss kunnskap om hvor det er mest hensiktsmessig å plassere ny infrastruktur. Målet er å utviklet et nyttig verktøy som alle veieiere i de ulike landene kan bruke for å legge inn sin informasjon. Blant annet skal det være mulig å legge inn data om topografi, vær og hvilken teknologi som egner seg til bruk på en bestemt lokasjon for produksjon av fornybar energi. Dette vil gi beslutningsstøtte til veieiere som skal bygge strømnett i veinettene sine. Aktørene vil også få veiledning i hvordan de best kan nyttiggjøre seg av verktøyet gjennom både e-læring og workshops, sier Vignisdottir.

Fakta om prosjekt ENROAD

Deltakere: SINTEF, University i Cantabria (Spania) og rådgiverfirmaet ARUP
Oppdragsgiver: CEDR (Conference of European Directors of Roads) – veimyndighetene i Europa
Prosjektstart: 3. november 2020.
Varighet: 2 år.
Kostnadsramme: 688.000 Euro

Flere artikler i denne kategorien