423 millioner kroner til energitiltak i bygg

20/5/24
Bærekraft
20/5/2024

Mange markedsaktører har realistiske og gode ambisjoner for å forbedre energitilstanden i yrkesbygg, borettslag eller sameier. Det vil komme slike bygg til gode når energitiltakene er gjennomført, sier leder for avdeling Tjenesteyting og sluttbruk i Enova Anna Barnwell. – Til sammen vil vi gi støtte til energitiltak i bygg på 423 millioner kroner.

I september i fjor lanserte Enova tre nye støtteordninger for energitiltak i eksisterende bygg. Fra før har statsforetaket hatt støtteordning for energikartlegging i borettslag og boligsameier. Gjennom ordningene gis det støtte til investering i energitiltak i borettslag, boligsameier og yrkesbygg. Det gis også støtte til energikartlegging i yrkesbygg og boligselskap.

– Mer attraktive bygg

– Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg og styrke bruken av Energimerket for å oppnå vekst i energitjenestemarkedet. Programmene legger til rette for energitiltak slik at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Barnwell.

Energitiltak i yrkesbygg

Gjennom støtteordningen «Forbedring av energitilstand i yrkesbygg» gir Enova tilskudd til å investere i og gjennomføre energitiltak i eksisterende yrkesbygg. – Dette omfatter både energieffektivisering og egenproduksjon av fornybar energi, som f.eks. solceller. Ordningen er særlig relevant for bygninger som har stort potensial for energieffektivisering, sier Barnwell. I fjor støttet Enova 78 investeringsprosjekter med til sammen 156 millioner kroner.

Kartlegging i yrkesbygg  

I tillegg har statsforetaket støttet 422 ulike energikartleggingsprosjekter i yrkesbygg, med til sammen 41,4 millioner kroner. – En energikartlegging gir byggeier full oversikt over hvilke energitiltak man bør prioritere, hvor mye energi man kan spare og hva ulike tiltak vil koste. Ønsker man et bedre energimerke og lavere energikostnader, er en energikartlegging et godt utgangspunkt. Mange av kartleggingsprosjektene omfatter flere ulike bygninger. Samlet dekker kartleggingene om lag 3,5 millioner kvadratmeter bruksareal, sier Barnwell.

Energitiltak i boligselskap  

Gjennom støtteordningen «Forbedring av energitilstand i boligselskap» gir Enova tilskudd til borettslag, boligsameier og andre boligselskap for å investere i og gjennomføre energitiltak. Dette omfatter både energieffektivisering og egenproduksjon av fornybar energi, som f.eks. solceller. I fjor støttet Enova 35 prosjekter med til sammen 153,6 millioner kroner. Disse prosjektene omfatter totalt 2422 boenheter.

Kartlegging i boligselskap  

I tillegg støttet Enova 220 kartleggingsprosjekter i boligselskap med til sammen 63 millioner kroner. Prosjektene omfatter totalt rundt 20 800 boenheter. Her kan boligselskapene kartlegge mulige tiltak for å redusere energibehov, effektbehov og muligheten for lokal energiproduksjon i egen bygningsmasse.

Flere artikler i denne kategorien