Dokumentasjon av bærekraft

13/3/23
Bærekraft
23/8/2023

BREEAM-NOR er en metode som arbeider systematisk med bærekraft i bygg- og anleggsprosjekter. Oppfyller utbygger BREEAM-kravene får han/hun et dokumentert bevis på måloppnåelsen i prosjektet, sier sertifiseringssjef Viel Sørensen i Grønn Byggallianse.

I dag er bruken av sertifisering for å dokumentere bærekraft, et sentralt tema hvor BREEAM er et viktig dokumentasjonsverktøy, sier sertifiseringssjef Viel Sørensen i Grønn Byggallianse.

I dag er bruken av sertifisering for å dokumentere bærekraft, et sentralt tema hvor BREEAM er et viktig dokumentasjonsverktøy. – Det kan være med på å forhindre grønnvasking og hjelper prosjektene til å gjennomføre strategier, beslutninger og mål i praksis, sier Sørensen. Hun opplever at mange bransjer er interessert i å sertifisere seg for å forhindre grønnvasking. – Fortsatt er det mange som ikke vet hvor de skal begynne.

10 strakstiltak

– Grønn Byggallianse, som er en politisk nøytral non-profit medlemsorganisasjon for sektoren, har sammen med Norske Eiendom laget 10 strakstiltak for eiendoms- og boligutviklere. I år har Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) laget Strakstiltak for entreprenører. For næringen som sådan er det mange innfallsvinkler og for byggeprosjekter er BREEAM-NOR naturlig å bruke som basis. Tiltakene omfatter krav til selve bygget og til prosjektprosessen, forteller Sørensen.  

Bedre enn dagens lovkrav

Kravene i BREAAM-NOR er strengere enn dagens lovkrav og godt forberedt på fremtidens lovverk. – Norge skal kutte sine klimagassutslipp med 55 prosent om snart kun 7 år. Hittil har vi kuttet omlag 5 prosent.  EU snakker om en hestekur for å nå sine klimamål og foreslår stadig strengere regler for energibruk og vil benytte finansmarkedene for å nå målet. Da vil dokumentert bærekraft være avgjørende for å ligge i forkant av lovverket. Det betyr at vi må tenke annerledes og benytte metoder som virker, sier Sørensen.

Strenge krav

– For å bli BREEAM-NOR sertifisert stilles det strengere krav enn lovkravene. Det er fem sertifiseringsnivåer der det laveste er Pass og det høyeste Outstanding. Å gå for det laveste nivået med en stjerne, vil fortsatt kreve at du er bedre enn lovverket og at du dokumenterer alt du gjør. For mange byggeprosjekter er dette en utfordring. For å nå fem stjerner – BREEAM-NOR Outstanding – må du være blant de beste i klassen. En stor verdi med å sertifisere seg er at du flere ganger i byggeprosessen får inn en uavhengig tredjepart som sjekker dokumentasjonen, byggeplassen og arbeidsforholdene som sådan. Du må strekke deg lille ekstra for å realisere bærekraftmålene slik at de ikke forsvinner underveis eller som følge av budsjettsprekker, sier Sørensen.

Allemannseie

–Norge har syv bygg som er sertifisert som BREEAM-NOR Outstanding. Eksempler på dette er Powerhouse i Brattørkaia i Trondheim og Powerhouse på Kjørbo i Sandvika. Nylig oppnådde også ASKOs lagerbygg på Sande samme sertifisering. Det er flere som ønsker å strekke seg lengre, men de fleste ligger på mellomnivået med Very Good, mens Excellent er det nest beste nivået, sier Sørensen. Hun kan fortelle at BREEAM-NOR sertifisering har historisk vært for de flinkeste i klassen. – Nå ser vi at BREEAM-NOR-sertifisering er i ferd med å bli allemannseie og som mange sikter mot. Det fine er at du kan få et sertifikat på det du faktisk gjør. Du må ikke være helt i toppen i klassen for å vise at du har nådd dine målsetninger.  

Bærekraft i bunn

Grønn Byggallianse er først og fremst en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden i bygg-anlegg-, og eiendomssektoren. I tillegg er den et sertifiseringsorgan. – Vår visjon er at bærekraft skal bli en selvfølge i vår sektor. Vi forvalter sertifiseringsordningen fordi sektoren ønsker den. Våre medlemmer vil ha en god dokumentasjonsordning. Frem mot 2030 vil det bli stilt strengere bærekraftmål. I Norge har alle forutsetninger til å klare å oppfylle disse kravene. De behøver ikke å bli så kostbart som mange frykter. For å kutte i klimagassutslipp handler det først og fremst om riktig materialvalg i nybygg. Erfaringstall viser at utbygger kan kutte klimagassutslippene med 20 prosent. Vi har materialer som er hyllevare bl.a. lavkarbonbetong som har en overkommelig pris i prosjekter. Det er heller ikke behov for omfattende forskning, produktutvikling og endringer for å nå målet om 20 prosent kutt.

Teknologi og materialnøytral

Mange mener bruk av massivtre er veien å gå for å redusere miljøfotavtrykket. – I BREEAM-NOR får du god uttelling ved å bruke tre fordi det er et klimavennlig materiale. Når det er sagt er BREEAM-NOR teknologi- og materialnøytral. Vi belønner reduksjon i klimagassutslipp, men sier ikke noe om teknologivalg, kun om måloppnåelse. Verktøyet er effektbasert og viser at du har oppnådd dine bærekraftmål.  BREEAM-NOR er en metode for å dokumentere hvordan du skal jobbe med slike problemstillinger, men sier lite om løsningsvalg, sier Sørensen. Hun mener det er et godt verktøy for å vite hvor du står og hva du har klart å realisere. – Likevel er hovedmålet å få til de endringene vi trenger for å få en bærekraftig næring, sier hun til slutt.

Flere artikler i denne kategorien