Nå får tunge kjøretøy "hjemmeladere"

28/4/23
Bærekraft
3/8/2023

Enova lanserer et program for utbygging av ladestasjoner for tunge kjøretøy. Støtteprogrammet skal være konkurransebasert med fire årlige frister de neste to årene.

Ladeanlegget til OsloBuss på Haugenstua står på selskapets område og er såkalte dedikerte ladere.

– Tyngre kjøretøy bidrar med en tredjedel av utslippene fra veitrafikken. Med det nye programmet vil vi få flere elektriske kjøretøy på norske veger, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Tyngre kjøretøy henger etter

Veitrafikken står for nesten 20 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Mens en stadig større del av personbilene går utslippsfritt, henger de tyngre kjøretøyene etter. Per 1.oktober 2022 var andelen av førstegangsregistrerte elektriske lastebiler i 2022 sju prosent. Dette i kontrast til Nasjonal Transportplan for 2022-2033 som slår fast at alle tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler, skal være nullutslippskjøretøy innen 2030.

– Transportbransjen tar i liten grad i bruk elektriske lastebiler siden diesel foreløpig har lavere totale kostnader. I tillegg er det liten tilgang på ladeinfrastruktur for elektriske lastebiler. For at transportører og flåteeiere skal kunne investere i kjøretøy er det en forutsetning at grunnleggende infrastruktur er på plass før kjøretøyet tas i bruk, sier Nakstad.

Konkurranse

Formålet med programmet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy og er utviklet med erfaringer fra tilsvarende støtteprogram og dialogmøter med bransjen. Støtteprogrammet gjennomføres som konkurranse med søknadsfrister. Enova støtter opptil 40 prosent av godkjente kostnader begrenset oppad til ti millioner kroner.

Øke tempoet i klimaomstilling

– Enovas nye støtteprogram for lading av tunge kjøretøy vil bidra til å øke tempoet i klimaomstillingen. Enova har bidratt til at nesten hele landet er dekket av hurtigladere for personbiler, og nå intensiveres arbeidet for at også tunge kjøretøy kan gå på elektrisitet, sier klima-.og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

DC-ladere for tunge kjøretøy

Programmet gjelder etablering av dedikerte DC-ladere for tunge kjøretøy med minimum 50 kW effekt. Det betyr kjøretøy over 3,5 tonn. Disse laderne skal etableres bak virksomhetens port eller på adgangsbegrenset område, rettet mot spesifikke virksomheter og deres behov.

Flere artikler i denne kategorien