Bygningers betydning for en bærekraftig utvikling

7/5/21
Bærekraft
28/8/2023

Bygninger står for en stor andel av energibruken i Norge opp mot 40 prosent, men det sløses mye.

– Dokumentasjon viser at det er mulig å spare ca. 10 TWh energi i bygninger, sier fagsjef næringspolitikk Vigdis Sværen i Nelfo. – Dette er også noe myndighetene har satt som mål.

Energieffektivisering må derfor settes på dagsorden. Frigjort strøm kan brukes på andre områder til elektrifisering av blant annet transportsektoren, skipsfarten og havbruksnæringen for å redusere klimagassutslipp, sier Sværen.

Utydelige politiske signaler

De politiske signalene er ikke tydelige nok. Politikere og myndigheter er mer opptatt av havvind og hydrogen, enn å redusere energiforbruket i bygninger på en smart og enkelt måte. Derfor må vi ha gode virkemidler som motiverer eiendomsaktører, boligselskaper og private husholdninger til å investere i smarte energiløsninger, mener Sværen. – Smarte løsninger er tilgjengelige og det er mange og lønnsomme tiltak som bolig- og eiendomseiere kan iverksette for å redusere strømregningen. Å bytte ut gamle lysanlegg i yrkesbygninger med nye Led-armaturer og styringssystemer, kan halvere strømregningen.

Gode rådgivere

Elektrobransjens oppgave er å hjelpe kundene til å se markedsmulighetene.

– Vi er opptatt av at medlemsbedriftene skal være gode kunderådgivere. Det er mye sløsing i å varme opp og kjøle ned bygninger når det ikke er mennesker tilstede. Dette er noe effektive styringssystemer gjør automatisk. Smart energibruk dreier seg også om produksjon av lokal solenergi. Sparepotensialet er stort i å montere solcelleanlegg i næringsbygg og eneboliger. Her henger dessverre myndighetene etter med gode reguleringer som motiverer til å investere i sol. Sammen med solcelleverandører, boligselskaper og huseierforeninger, jobber Nelfo for å få på plass bedre støtteordninger, ikke dårligere slik Enova nå har varslet.

Energieffektivisering på dagsorden

Bygninger står for opp mot 40 prosent av energibruken i Norge.

– Derfor er det på høy tid å sette energieffektivisering på dagsorden for å frigjøre energi til elektrifisering av transportbransjen, skipsfarten og havbruksnæringen, slik at vi kan redusere klimagassutslippene. Vi har i mange år snakket om dette potensialet og pushet på myndighetene for å få på plass gode virkemidler. Regjeringen har satt som mål at vi skal spare 10 TWh energi i bygninger. Hvordan skal de klare det når Enova samtidig reduserer sine støtteordninger, spør Sværen. – De følger ikke opp sine mål og vi har ikke lengre tillit til at det vil skje.

Reduksjon i støtteordninger

– Vi er kritisk til at forbrukertilskudd reduseres. Som forbrukere betaler vi 1øre pr. kWh vi forbruker til Energifondet som Enova forvalter. (ca. 400 millioner kroner i året). Enova har i flere år hatt gode, rettighetsbaserte støtteordninger for husholdningene. Nå har de fått et nytt mandat der det legges større vekt på å redusere klimagassutslipp og mindre på å redusere energibruken. De har varslet at de bl.a. vil redusere noen av støtteordningene på bl.a. solinvestering, sier Sværen. – Dette er et meget dårlig signal.

Lønnsomt å spare strøm

– Det er lønnsomt å spare strøm. Denne vinteren har vist hvor viktig det er å gjøre grep i egne boliger og næringsbygg. Forbrukerne er bekymret for de skyhøye strømprisene vi har hatt i vinter. Det er viktig å kontrollere strømbruken bedre med styringssystemer som senker lys og varme om natta og på dagtid når familien er på skole eller jobb. Det er mye å spare ved å lade elbilen på tider av døgnet hvor strømprisene er lave, opptil 50 prosent.

Effektiv i kalde perioder

Solenergi har hatt en god effekt i de kalde periodene i januar og februar på grunn av klarvær.

– Solkraft reduserer belastningen i nettet. Potensialet for solkraft er stort over hele Norge i både yrkesbygg, eneboliger, boligsameie og borettslag. Vi må få på plass gode reguleringer slik at installasjonen blir økonomisk forsvarlig, som nettilknytningskostnader og salg av strøm du selv produserer.

Gode rådgivere

Nelfo bistår sine medlemsbedrifter og deres kunder i å se mulighetene i smarthusløsningene.

– Interessegruppen for energieffektivisering – IEE – har i flere år arrangert konferansen Energismarte Bygg. Vårt mål er å gjøre elektrobransjen til gode rådgivere for kundene i valg av riktige løsninger, sier Sværen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien