Eaton inngår i europeisk samarbeidsprosjekt for helintegrert ladeteknologi

13/3/23
Teknologi
3/8/2023

Fra energistyring i bygninger til DC–DC-lading skal Eaton sitt arbeid i prosjektet bidra til å utvikle nye løsninger for å akselerere kommersialiseringen og utbyggingen av ladeinfrastruktur.

BIDRAR TIL NYE LADELØSNINGER: Eaton deltar i et europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt FLOW Consortium som skal bidra til å utvikle nye løsninger for å akselerere kommersialiseringen og utbyggingen av ladeinfrastruktur. (Foto: Eaton).

Forsknings- og innovasjonsprosjektet FLOW Consortium skal jobbe frem mer helintegrert ladeteknologi. Samarbeidet går ut på å videreutvikle teknologien for lading av elbiler og å vise frem løsninger for elbillading basert på erfaringer fra tilnærmingen «Buildings as a Grid», som handler om å samle strømbehovet til bygninger og elbiler med lokale muligheter for å generere fornybar energi, og som åpner for prognoser, optimalisering og andre viktige tjenester.

Blant temaene som skal forskes og utvikles på er vehicle-to-grid (V2G) og vehicle-to-everything (V2X), dette åpner for større systemfleksibilitet – DC-DC-lading (likestrøm til likestrøm) som gir både strømkvalitet og kontrollfordeler.

For å kombinere de ulike teknologiene i én komplett løsning, skal flere av Eatons bedriftsenheter samarbeide på prosjektet, inkludert det europeiske Eaton Research Labs-teamet og det Dublin-baserte Eaton Center for Intelligent Power. Prosjektet, som strekker seg over fire år, har en prislapp på 9,87 millioner euro og har støtte fra EUs forskning- og utviklingsprogram Horizon Europe. FLOW Consortium, som består av 24 eksterne partnere og seks ledende universiteter på tvers av Europa, skal ledes av Fundació Institut De Recerca En Energia De Catalunya.

Flere artikler i denne kategorien