Store besparelser på intelligent energistyring av kunstgressbaner

10/5/22
Teknologi
3/8/2023

Dårlig energistyring er et vesentlig problem på mange kunstgressbaner, særlig med tanke på høye strømpriser. Teknologiselskapet Guard Automation har utviklet løsningen Field Smart for intelligent styringsteknologi for vinterdrift av kunstgressbaner, som kan spare idrettslagene for hundretusenvis av kroner hver eneste sesong.

Det finnes i størrelsesorden 1700-1800 kunstgressbaner i Norge, av disse har omtrent 10 prosent har undervarme med simple bakkesensorer som styrer oppvarmingen, og ofte står varmepådraget på full guffe, eller er helt avslått. Det er på ingen måte ideelt. Mange idrettslag har nok vurdert å stenge kunstgressbanene for-rige vinteren, fordi oppvarmingen ble for dyr. Heldigvis kan ny teknologi sørge for smartere energistyring, og gjøre det både rimeligere og enklere med vinterdrift.

Kan spare hundretusener hver vinter

– Dårlig energistyring er et vesentlig problem på mange kunstgress-baner. Våre erfaringer viser at idrettslag kan spare hundretusenvis av kroner hver eneste vinter med ny styringsteknologi, sier divisjonsleder Jon Egil Ek i Guard Automation.

Selskapet har siden 2019 utviklet en sensorfri og skybasert tjeneste som automatisk optimaliserer oppvarmingen av kunstgress-baner om vinteren.

– Løsningen er tatt i bruk på et fåtalls steder, som eksempelvis på stadion til eliteserieklubben Odd Ballklubb. Det har vært særdeles vellykket. Resultatet er lavere kostnader, mindre unødig energibruk gjøre driften av kunstgressbaner i Norden mye mer miljøvennlig og kostnadseffektiv. Det vil bety mye for økonomien til både store og små idrettslag, sier Ek. De positive utslagene for Odd Ballklubb har ført til at flere idrettslag følger etter. Nå har Nadderud kunstgress i Bærum fått installert Field Smart, og snart står Gamla Ullevi stadion i Göteborg for tur.

Betydelige besparelser

Field Smart forutser hvordan været blir, og beregner hvor mye energi som kreves for å sikre optimale baneforhold. Idrettslaget får til enhver tid full oversikt gjennom en digital portal. Odd ballklubb har testet løsningen på to kunstgressbaner. Det første året ble de totale energikostnadene for begge banene redusert med 600 000 kroner målt mot foregående år.

En stor fordel med denne teknologien er at den er fri for sensorer. Det betyr at løsningen enkelt kan tas i bruk på både nye og eksisterende anlegg.

– Paradoksalt er det nettopp det at løsningen er sensorfri som gjør nysgjerrige kunder skeptiske, så her har vi en liten jobb å gjøre for å overbevise om fordelene med vår sensorfrie løsning, sier Ek.

Samarbeid med astrofysikere

I samarbeid med astrofysikere har Guard Automation utviklet beregningsmodeller basert på værdata og anleggets termodynamikk.

– Med disse modellene kan vi predikere oppvarming på best mulig måte – helt uten sensorer, forklarer Ek. Systemet analyserer værdata som sol- og vindforhold, temperatur og skydekke, og beregner hvor mye energi som kreves. Målet er å bruke så lite energi som mulig til oppvarming og samtidig opprettholde trygge og gode forhold. Ved hjelp av tidsplaner og den prediktive virkemåten sørger Field Smart for ideelle baneforhold i kuldeperioder, energieffektiv drift, reduserte effekttopper og store tidsbesparelser for driftspersonell. Driftsdata visualiseres i et intuitivt dashbord som er velegnet for mobile enheter.

Enkel installasjon

Den skybaserte tjeneste beregner det til enhver tid optimale pådraget tilpasset undervarmen for kunstgress. Beregningen baserer seg på nøyaktig lokasjon, nåværende og fremtidig værforhold, samt en digital tvilling av anleggets termodynamiske egenskaper. Løsningen kan integreres med eksisterende automatikk og andre driftskontrollsystemer.

– Vi leverer løsningen både for vannbåren varme og elektriske varmekabler. Installasjonen er enkel. Vi integrerer oss til eksisterende automasjonsløsning, enten elektrisk eller via bus.

Nadderud og Ullevi

Etter hvert som referansecasene øker regner Ek med at flere idrettslag vil følge etter.

– I mange klubber er det kommunen som drifter anleggene, også de er interessert i energieffektive løsninger som holder driftskostnadene nede. I tillegg til lavere energikostnader sørger løsningen også for å ivareta kvaliteten på matten under vinteren. Field Smart har funksjoner som gjør at vi kan senke temperaturen på natten når banen ikke er brukt, og øke den på dagen. På kunstgress er det ofte pad, kommer det frost i den må man tine opp ved hjelp av masse kjemikalier, som også koster mye penger. Ved å holde en jevnere temperatur, unngår man slike problemer, samtidig som banesjefen slipper å sitte oppe om natten for å følge med på yr. Gjennom å bruke værdata, kan man starte oppvarmingen tidligere/til rett tid og unngår dermed å bruke full effekt.

Street Smart

Guard Automation teller i dag 130 ansatte, kjernen kommer fra automasjonsbransjen, med mange års erfaring fra vann og avløp. I dag er selskapet delt i fire avdelinger, hvorav utviklingsavdeling står for skytjenester og modulene som benyttes i Field Smart, som opprinnelig er et «sideprodukt» fra løsningen Street Smart.

– Siden vi jobber i en automasjonsbedrift kom vi borti en del trege snøsmeltingssystemer som var avhengig av snøsensorer på tak eller i bakken. De detekterer ikke is eller snø før det oppstår, dermed er man tvunget til kjøre på full effekt ut på anlegget, noe som skaper et stort forbruk og utfordringer for energisentraler. Samtidig er sensorene utsatt for skader i forbindelse med snømåking. Utskifting av sensorer medfører ofte betydelige arbeider med tilhørende kostnader.

Eiendomsforvalter viser vei

Vi startet utviklingen av Street Smart i 2019, og løsningen ble først tatt i bruk på handlegaten utenfor Ullevål Stadion i 2020 for eiendomsforvalteren Malling & Co. I dag har vi ca. 15 anlegg, kundene er meget fornøyde, og etterspørselen øker, i tråd med stigende energipriser. Malling & Co har allerede erfart mange fordeler med en sensorfri løsning og har blitt en viktig referansekunde for løsningen. De har vært opptatt av å unngå utfordringer knyttet til at sensorene har gått i stykker, noe som har medført at de har vært nødt til å pigge opp gaten for å reparere eller skifte de ut.

– I likhet med Field Smart krever ikke Street Smart verken tunge installasjoner eller store investeringer. Vi kobler en hjerne opp mot eksisterende varmeanlegg. Hjernen kommuniserer med skyen for å predikere og optimalisere varmeanlegget som smelter snø, avslutter Ek.

Field smart: Slik fungerer det

Flere artikler i denne kategorien