Gir nytt liv til bilbatterier

10/5/22
Teknologi
3/8/2023

Hva skjer med batteriene når de ikke lenger har god nok kapasitet til å brukes i elbiler? Trygve Burchardt i batteriteknologiselskapet ECO STOR har utviklet en løsning som gir brukte batterier et nytt liv som energilager i bygg. Gjenbruk av batterier kan dermed bidra både til å ta ned forbrukstopper og fungere som beredskap i strømnettet.

Eco Stor har posisjonert seg mellom to megatrender: Den enorme veksten av fornybar energi og elektrifiseringen av transport.

– Dette skaper et enormt marked for lavkost energilagring, som teknologien vår er i stand til å gi, sier Burchard, adm. direktør i Eco Stor.

I dag sendes de fleste av elbilbatterier til resirkulering, men Burchardt legger vekt på at batterier kan spille en viktig rolle i å balansere et energisystem, som preges stadig sterkere av uregulerbare kilder, som ikke nødvendigvis produserer når det er behov for det.

– Batterier er en effektiv og fleksibel måte å balansere strømforbruk med energiproduksjon. Jo mer uregulerbar energi som bygges ut, jo større blir behovet for energilagring, sier han.

10-15 års gjenværende levetid

Når kapasiteten til et elbilbatteri faller under 70 prosent, blir kjørelengden for kort og batteriet må skiftes. ECO STOR har utviklet et energilagringssystem for boliger som drar full nytte av disse batterienes 10 til 15 års gjenværende levetid.

– Vi lager en komplett verdikjede for elbilbatterier. Løsningen bruker hele batteriet som det er, og unngår kostbar demontering og remontering, nye ledninger og elektronikk. Vi tar batteriet ut av bilene, reprogrammerer de og lager et rimelig energilager som brukes til en rekke applikasjoner, sier Burchardt.

Boksen analyserer batteriet

Dersom batteriet er godt nok for gjenbruk, for eksempel som energilagring i et bygg, kobles en inverter på batteriet. Den gjør batteriets 400 volt likestrøm om til 220 volt vekselstrøm, slik at det for eksempel kan brukes i bygg.
Batteriet kommuniserer med bygget via Eco Stor sin boks. Boksens arkitektur kan kommunisere med flere ulike batterier, og Eco Stor programmerer forløpende slik at den også blir kompatibe l med kommende batterier.

– Boksen kommuniserer med nettverket, slik at man for eksempel kan lagre og bruke strøm til gunstige tider. Den kan også hjelpe til med frekvensregulering og lastutjevning av bygget, sier Burchardt og fremhever at det modulbaserte systemet gir mulighet til å bygge sammen batteripakker i ulike størrelser, avhengig av behovet. Det betyr at modulene kan brukes til så forskjellige formål som bolighus, skoler, forretningsbygg og koblet til store sol- eller vindparker.

– Flere og flere boliger blir til små kraftverk i seg selv. Hvis du kombinerer energiproduksjon i hjemmet med batterilagring, har du en helt ny rekke muligheter som reduserer energibruk og kostnader. For eksempel kan huseiere nå produsere sin egen energi og bruke den til å lade elbilene sine. De kan også lagre energien fra solcellepanelene for å dekke toppbelastninger i hjemmet, og spare penger på høye strømkostnader.

Sirkulær økonomi for batterier

I tillegg til å redusere kostnadene ved småskala energilagring betydelig reduserer eco stor også livssyklusens karbonutslipp fra bilbatterier og skaper en sirkulær økonomi for dem.

– Bilbatterier starter med høye CO₂-utslipp på grunn av måten de produseres på, spesielt i Asia. Vår energilagringsløsning snur denne situasjonen fra negativ til positiv. Det reduserer behovet for ny batteriproduksjon, optimerer bruken av fornybar energi og letter resirkulering av brukte batterier. Dette er sirkulærøkonomi på sitt beste, fastslår han.

Dekker det globale behovet for energilagring

Batteribasert energilagring blir mer og mer attraktiv på grunn av økende integrasjon av intermitterende og distribuert fornybar energiproduksjon, og det globale markedet forventes å nå USD 8,54 milliarder innen 2023.

– Jeg ser et enormt potensielt marked for løsningen vår ettersom flere bytter til elbiler mens strømprisene stiger og kostnadene for solcellepaneler for hjemmene synker, sier han.

Åpner gjenvinningsanlegg

I dag domineres batteriproduksjonen av Kina. Burchardt legger også vekt på at det bygges opp egen produksjon og kompetanse om batterier i Europa.

– For fremtidens bil blir batterier selve hjertet. Skal hele transportsektoren benytte batterier, så er gjenbruk og resirkulering helt nødvendig for å få til en bærekraftig utvikling. Fordelene ved å gjenbruke lithium-ion batterier er nesten endeløse. Derfor har vi besluttet å åpne et resirkuleringssenter for disse batteriene i Norge, i partnerskap med Morrow Batteries AS, og Life-Cycle Holdings Corp, sier han.

Gjenvinningsanlegget vil ha kapasitet til å behandle opptil 10.000 tonn litium-ion-batterier per år og forventes å være i drift tidlig i Anlegget vil resirkulere artikler inkludert (men ikke begrenset til) skrap fra batteriproduksjon, energilagringssystemer og fulle EVpakker. Partnerne skal levere en integrert lukket sløyfe batteriproduksjon. Tilbyr dermed gjenbruk og resirkulering av litium-ion-batterier til det nordiske markedet.
ECO STOR vil forsyne anlegget med utgåtte litium-ion-batterier, og Morrow vil levere skrap av litium-ion-batterier fra sine planlagte batteriproduksjonsanlegg i Norge. Li-Cycle, som er den største aksjonæren, vil levere utstyr, teknologi, tekniske tjenester og driftsledelse for gjenvinningsanlegget.

Flere artikler i denne kategorien