Støtter havvindkonsept med 22 millioner kroner

13/3/23
Teknologi
23/8/2023

Det norske selskapet Wind Catching Systems AS bygger en pilot med banebrytende teknologi for flytende havvind. Enova støtter prosjektet med 22 millioner kroner.

– Prosjektet utfordrer dagens løsninger for havvind. Vårt oppdrag er å bidra til teknologiutvikling. Derfor følger vi Wind Catching Systems med interesse, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Én ramme med flere turbiner

Et nytt konsept for havvind skal testes på Nordvestlandet. Det norske selskapet Wind Catching Systems skal teste og verifisere turbinen som senere skal installeres i selskapets store multiturbinstruktur – Windcatcher. Videre plan etter pilotprosjektet er å bygge en nedskalert versjon av «Windcatcher» med minimum 7 turbiner før selskapet bygger fullskala enheter.

– Fullskalaversjonen blir stor. Vi snakker her om 126 turbiner á 1 MW satt inn i ei ramme på 300 x 350 meter, sier Ole Heggheim, administrerende direktør i Wind Catching Systems.

Arealeffektiv

Den tradisjonelle havvindmøllen har én vindturbin pr. installasjon med en effekt på 8 til 15 MW.

– Vårt konsept har en installert effekt på 126 MW og hver enhet vil levere fem ganger så mye strøm som dagens største havvindturbiner, og bruke en femtedel av arealet, sier Heggheim.

Selskapet har søkt om midlertidig konsesjonsendring for Mehuken vindpark i Kinn kommune. Turbinen blir installert i år for testing og sertifisering etter internasjonalt regelverk.

Norsk offshore vind-satsing

Utbyggingen av vindkraft på norsk sokkel blir viktig for å møte den økende etterspørselen etter fornybar kraft, som forventes i Norge og Europa i årene fremover. Neste år kommer regjeringen til å lyse ut og tildele areal for havvind på Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II. Innen 2040 skal den norske stat ha tildelt områder hvor det totalt kan bygges så mye som 30.000 MW havvind.

– Regjeringen har store ambisjoner for havvind. Lykkes vi med å få ned kostnadene på flytende havvind, kan havvind bli en viktig kilde til fornybar energi og en stor industrimulighet for Norge. Da trenger vi nettopp slike prosjekter som bidrar til den videre teknologiutviklingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Bygger opp alternative verdikjeder

Enova støtter utviklingen av turbinen i prosjektet med 22,2 millioner kroner.

– Lykkes selskapet med uttesting av turbinen, vil det kunne gi mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for flytende havvind. Når så mye havvind skal bygges ut fram mot 2040, finnes det en risiko for at leverandørkjeden setter en begrensning for utbyggingstakten. Denne løsningen bidrar til å bygge opp om alternative verdikjeder, sier Nakstad, i Enova til slutt.

Flere artikler i denne kategorien