Nye kontorbygg vil ha febersensor og avstandsdetektor

10/8/21
Teknologi
3/8/2023

Ny teknologi og IoT blir enda mer relevant

Febersensor ved inngangsdørene og avstandsdetektor i lokalene kan bli en del av den nye kontorhverdagen post-korona, ifølge Julie Sjøwall Oftedal, leder for strategi og utvikling i arkitektfirmaet A-Lab.

NY KONTORHVERDAG: Febersensor ved inngangsdørene og avstandsdetektor i lokalene kan bli din nye kontorhverdag, mener strategisjef Julie Sjøwall Oftedal i arkitektfirmaet A-lab.

– Fokuset har i disse dager flyttet seg fra ren optimalisering av bygg, til fokus på smittevern, sosiale soner, hjemmekontor og økt interesse for å få oversikt over utnyttelsen av byggene, og hvilke erfaringer eier og utleier kan trekke fra den informasjonen. I tillegg er de opptatt av de mer langsiktige konsekvensene for hvordan kontorer skal drives i fremtiden.- – – –

– Koronaepidemien utgjør et skifte som vil tvinge fram nyvinninger, sier Oftedal. Resultatet kan bli å sikre to meters avstand innendørs over lengre tidsrom. Dette blir gjennomførbart fordi vi kommer til å se nye former for samspill mellom hjemmekontor og kontorbygg. I tillegg kan avanserte sensorer hjelpe oss til å sørge for at vi holder såkalt sosial distanse i kontorlokalene og gjennom dette sørge for at arbeidsplassene ivaretar smittevern, forklarer hun.

Febersensorer neste

Inngangspartier med integrerte temperatursensorer, som sjekker om folk har feber, er allerede en realitet i enkelte bedrifter.

– For et år siden så vi en eksplosjon i markedet for feberscannere for bedrifter, forteller Oftedal. Amazon var blant de første som tok slike i bruk i sine lokaler for å beskytte sine medarbeidere mot smitte.

– Forskning har i det siste avdekket at en del av disse scannerne er veldig upresise, så foreløpig kan de til en viss grad gi falsk trygghet, sier Oftedal. Hun tror det er andre typer sensorer som blir vel så viktige fremover, fordi avstand mellom mennesker, sammen med god ventilasjon og luftkvalitet, viser seg å være det mest sentrale i smittevern, ihvertfall når det gjelder Covid19.

Oftedal peker på at nye digitale verktøy allerede gjør det mulig å følge brukernes bevegelser og bruk av bygninger. Sensorer i fremtidens kontorbygninger vil måle alt fra tilstedeværelse til temperatur, lys og luftkvalitet. Koblet sammen med data, fra blant annet mobiltelefoner og IoT, vil denne informasjonen både kunne bevisstgjøre brukerne, og gjøre de som utvikler lokalene, i stand til å lære av brukernes behov og atferdsmønstre.

– Som smittereduserende tiltak kan også teknologien som ligger i mobiltelefoner benyttes, for eksempel til automatisk døråpning eller styring av heiser, for å unngå kontaktsmitte.

Digital tvilling

For å utforske mulighetene som ligger i nye teknologiske løsninger har A-lab i samarbeid med gründerselskap, laget et pilotprosjekt i egne lokaler. En digital tvilling av lokalene «mates» med data fra flere typer sensorer som er installert ved arbeidsplasser og i møterom.

– Det vi gjør som som er litt annerledes, er å koble digitale tvillinger med informasjon fra sensorer i byggene. Slik kan vi lære om brukernes behov og preferanser, og på basis av det foreta endringer og dermed forvalte eiendommene på en langt mer effektiv måte. Denne innsikten tar vi også med oss neste gang vi tegner et kontorbygg, sier Oftedal.

Radikale endringer i møteverktøy

Sensorer løser ikke utfordringene alene, understreker Oftedal. Kombinasjonen hjemmekontor og arbeidsplass blir en viktig del av løsningen fremover, derfor må det legges til rette for et mer dynamisk samspill mellom de to. I tillegg til å minske smittepress denne kombinasjonsløsningen øke fleksibilitet, produktivitet og trivselen, denne utviklingen vil føre til radikale forbedringer av digitale møteverktøy tror Oftedal.

– Det siste året har vi erfart at dagens digitale møteverktøy kommer til kort. Vi mister veldig mye av den kommunikasjonen som skjer med kroppsspråk, og Teams-tilværelsen har lært oss hvor viktig kroppsspråk egentlig er for effektiv kommunikasjon, særlig i forbindelse med konflikter eller tidspress. Her kommer spillteknologi og «mixed reality» (blanding av fysisk og digital virkelighet) til å spille en viktig rolle i utviklingen. Vi ser allerede at deltakerne i Virtual Reality (VR)- møter er mer aktive enn de i videokonferanser, hvor det er én person som holder musa og «kjører showet». Koronaepidemien utgjør et skifte som vil tvinge fram nyvinninger som realistiske hologramaktige 3D-representasjoner eller andre mer naturtro løsninger som må til for å kunne kompensere for manglende fysisk deltakelse.

Smart Ansatt-appen bidrar til økt trygghet på jobb

Med IoT-teknologi klargjøres byggene for overgangen til vår nye hverdag. Telenor-løsningen Smart Ansatt lover å bidra til at folk trygt kan komme tilbake til kontoret – appen bidrar til økt fleksibilitet blant ansatte, samtidig som anbefalt kapasitet på kontoret blir etterfulgt.

– Med et fåtall sensorer og selvforklarende datavisualisering i appen kan man enkelt få oversikt over flyten av mennesker i bygget. Man setter sine egne parametere på hva som er godkjent antall mennesker i hvert område, helt ned til rom-nivå hvis ønskelig. Basert på denne innsikten kan man enkelt vite om tiltak fungerer som de skal, eller om man eventuelt må igangsette nye tiltak.

– Gjennom Smart Ansatt-appen kan man holde ansatte oppdatert gjennom og monitorere bruken av etasjer og soner for å være sikker på at kravene for avstand blir overholdt i tillegg til å motta rapporter som er viktige for gode, langsiktige løsninger.

Gir full kontroll over inneklimaet i bygget

Smart Ansatt gir full kontroll over inneklima i bygget, Telenor lover at nye funksjoner kommer snart! Appen lar ansatte booke seg inn på kontoret. Dersom en sone rommer 100 plasser, men det kun er anbefalt 50 prosent kapasitet, vil ansatte ikke lenger kunne booke seg inn når maks antall er nådd. Smart Ansatt gir også oversikt over sosiale soner og monitorerer køer i kantinen og sosiale samlinger i fellesområder for å minimere store oppsamlinger.

Kilde og illustrasjon: Telenor

Flere artikler i denne kategorien