Tar i bruk digitale tvillinger for å hjelpe byggeiere med energiomstillingen

9/5/23
Teknologi
3/8/2023

Energistyringsselskapet Eaton tar i bruk digitale tvillinger for å hjelpe byggeiere med å gjennomføre energiomstillinger i eksisterende bygninger.

TVILLINGTEKNOLOGI: Det Glasgow-baserte klimateknologifirmaet IES har inngått et internasjonalt partnerskap med strømstyringsgiganten Eaton. Ved å bruke digitale tvillinger skal de utforske ulike alternativer for å gjøre bygninger mer energieffektive og vurdere omfanget av ladeinfrastruktur for elbiler, energilagring og teknologier for fornybar generasjon.

Eaton har signert en avtale med Integrated Environmental Solutions (IES) om å utvikle løsninger som skal hjelpe byggeiere med å øke bærekraften i deres bygninger og forberede dem for energiomstilling.

Lager optimale energiplaner

Eaton tar i bruk digitale tvillinger i sin «EnergyAware»-plattform, som tilbyr en rekke tjenester til byggeiere, for eksempel energianalyse, energioppfølging og energistyring. Plattformen tar inn data fra ulike sensorer og systemer i bygningene, og bruker dette til å lage en virtuell modell av bygningene. Deretter kan ulike energiomstillingstiltak simuleres i modellen, og resultatene brukes til å utvikle en optimalisert energiplan for bygningene og gjøre byggene mer bærekraftige.

For byggeiere kan dette bety å simulere ulike energiomstillingstiltak, for eksempel utskiftning av belysning, ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, og finne den mest kostnadseffektive og miljøvennlige løsningen.

Lærer av bygget ytelseshistorikk

En digital 3D-modell av et bygningsmiljø – for eksempel en bygning eller bygningens infrastruktur – kan undersøkes og saumfares ved å simulere ulike scenarier. Slik kan man skaffe til veie mer informasjon til beslutninger om byggets fremtid. Tanken er at man ved å lære av byggets tidligere ytelseshistorikk kan ta bedre beslutninger når byggeierne utvikler veikart for fremtiden. Blant annet skal de teste ulike kombinasjoner av ladeinfrastruktur for elbiler, energilagring og fornybar energiteknologi.

Gjennom dette samarbeidet vil Eaton og IES bidra til å løse noen av de største utfordringene som byggeiere står overfor i dag. Ved å tilby mer nøyaktig data og innsikt i bygningenes energibruk, vil selskapene hjelpe byggeiere med å øke bærekraften i sine bygninger og forberede seg for energiomstillingen. Dette vil i sin tur bidra til å redusere kostnader, forbedre innendørs miljøkvalitet og bidra til å oppnå bærekraftige bygninger, heter det i en pressemelding fra selskapene.

“For Eatons kunder vil vi undersøke hvordan en bygning brukes, med fokus på både energieffektivitet og brukerkomfort, før vi konstruerer en digital tvilling for å kunne gi en prognose på potensielle energibesparelser og tilbakebetalingsperioder ved forskjellig bruk av Eatons tilnærming Buildings as a Grid”, heter det i en pressemelding fra selskapene.

Vil bevare verdien av byggene

Eatons Buildings as a Grid-tilnærming gjør bygninger om til energiknutepunkter som støtter elbillading og fornybar energiproduksjon. Målet er å hjelpe næringsbyggeiere med å redusere energikostnadene og oppgradere eiendommene slik at de vil overholde kravene til reduksjon av klimagassutslipp. (Kilde: Eaton)

Flere artikler i denne kategorien