Digitalisering og KI vil presse seg frem

20/5/24
Teknologi
20/5/2024

Elektrobransjen er i endring hvor digitalisering og bruk av kunstig intelligens (KI) vil presse seg frem. I følge adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo må bransjen ta i bruk disse virkemidlene for å møte fremtidige utfordringer.

– Driveren i elektromarkedet spesielt og samfunnet generelt er en eskalering i bruk av digitaliseringsløsninger. Utviklingen går raskere enn vi hadde forespeilet oss og blir et viktig virkemiddel når vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Veksten vil skje i lokal energiproduksjon med skyløsninger og KI og her må vi tilegne oss ny digital kompetanse. Dette vil gi oss langt flere muligheter enn vi har hatt tidligere, mener Guttormsen.

Effektiviserer installasjonen

– Vi må øke vår digitale kompetanse på hvordan vi utfører våre jobber og på kundebehanding. De nye verktøyene kan benyttes ute på anleggsoppdrag med montørarbeid eller administrative oppgaver for å visualisere hvor det blir strukket kabler og rør slik at installasjonen effektiviseres. Alt blir nå tilgjengelig på smarttelefoner og iPad’er med rå datakraft. Skal du designe et teknisk rom kan du enkelt plassere skap og kabler riktig med bruk av digitale verktøy og KI som vil effektivisere flyten, sier Guttormsen.

Enorme besparelser

– Hvor mye kan elektrobedrifter og sluttkunder spare på bruk av slike effektive dataverktøy?

– På prosjektering av bygg reduserer vi tiden med opptil 50 prosent. Vi snakker om enorme besparelser samtidig som materialbruken vil gå ned med smartere layout, sier Guttormsen.

Stor interesse og mottakelse

– Er elektrobedriftene klare for overgangen til digitale verktøy eller er det fortsatt mange som henger etter?

– Jeg er positivt overrasket over interessen og mottakelsen. Bedriftene opplever at de kan levere bedre produkter med færre installasjonsfeil. Her får du et verktøy som kan visualisere leveransen på en helt annen måte enn tidligere. Du kan f.eks. opprette direktedialog med kunden på lysdesign og vise på skjerm hvordan sluttresultatet blir. Før var det forbeholdt store og tunge systemer. Nå er de tilgjengeliggjort på smarttelefonen for de som ønsker å benytte seg av denne tjenesten. Likeså viktig er overlevering av dokumentasjon etter at prosjektet er fullført. Til nå har det vært et kjedelig og tidkrevende arbeid som nå er overlatt til maskiner sjekker feil og inkonsistens i dokumentasjon på anlegg som er levert. Verktøyet vil gjøre leveransen og produktet smartere med mindre bruk av materialer. Sist men ikke minst må vi se på hvordan kunden behandles før og etter leveransen. Her har dataverktøyene ført til økt tilgjengelighet for alle, påpeker Guttormsen.

Kompetansesenter for medlemmer

Nelfo jobber aktivt med digitalisering og bruk av KI. – Som med all ny teknologi, må vi som forening ligge i forkant og være et kompetansesenter for våre medlemmer. Lurer de på noe er Nelfo en god samtalepartner. Vi tilbyr kurs og veiledere sammen med Digital Norway som er en del av NHO fellesskapet. Vårt mål er å øke medlemmenes kompetanse, sier Guttormsen. Han innrømmer at det er stor forskjell på hva medlemmer kan, vil og har ambisjoner om. – Slik sett må vi tilby stor breddekompetanse.

Økt interesse

– Vi registrerer økt interesse blant bedrifter for å frigjøre prosesser med bruk av digitalisering og KI. Utviklingen vil gå raskt og en del medlemsbedrifter har kommet langt i denne prosessen. Vi har utarbeidet en fem punkts huskeliste der det første punktet går på å sette seg inn i betydningen av KI. I egen bedrift kan du gjøre en del forbedringer med bruk av løsningen til alt fra tilbud, dokumentering og design. Vi må starte i det små slik at vi på sikt kan forbedre prosjektering og dokumentasjon. Samtidig må vi etablere partnerskap med de som er spesialister på teknologien. Vi må bygge nettverk og etablere partnerskap med medlemsbedrifter som jobber med det samme. Sist men ikke minst må vi ivareta datasikkerheten. Med nye dataløsninger økes også sårbarheten. Derfor må vi sikre oss med gode passordløsninger. Mitt råd er å starte i det små og finne ut hvor i bedriften det er mulig å oppnå fordeler. Ikke lag ideer om flyvende biler men se hvor du kan øke datakraften i egen bedrift for å forbedre kundeleveransene, sier Guttormsen

Regulatoriske grep

Bruk av KI må reguleres slik at teknologien ikke brukes til uærlige formål. – Arbeidet pågår nå for fullt i både EU og Norge. Her vil det bli etablert rammer for hva som kan gjøres eller ikke. Har vi kontroll med teknologiutviklingen er det lettere å skape gode reguleringer, sier Guttormsen. – Digitalisering og KI kan blir et stort konkurransefortrinn for Nelfo og medlemsbedrifter brukes teknologien riktig.

Verdiskapning

– Mye av verdiskapningen flyttes nå fra hardware til software. Det du tar betalt for kan være alt fra design av løsninger til å skru dem sammen. I dag tar du normalt betalt for løsningene vi skrur opp, mens vi i fremtiden må også ta betalt for design, sier Guttormsen. – Design av gode elektrisk løsninger tar tid og er en viktig verdi. Mye av dette arbeidet blir nå gjort av rådgivende ingeniører. Etter hvert kan vi flytte dette til tradisjonelle elektrobedrifter fordi verktøyene blir enklere å bruke, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien