Ladestasjoner for tyngre kjøretøy

22/8/23
Teknologi
23/8/2023

I tiden fremover vil man satse betydelige midler på å bygge ut ladestasjoner for tyngre kjøretøy over hele landet. – For at det skal bli en suksess må det komme ladestasjoner som klarer å håndtere markedsbehovet, sier Jan Tore Gjøby i NAF.

Han mener det ikke lar seg gjøre å sette opp felles ladestasjoner for personbiler og tyngre kjøretøy. – Skal en familie med barn lade personbilen og strekke på beina, kan det ikke kombineres med en ladestasjon for tynge kjøretøy. Her må det settes av nok areal i de fleste norske byer for å dekke dette behovet.

Superlader

På teknologifronten utvikles det nå en standardisert plugg tilpasset lastebilbransjens behov. – Det er snakk om en plugg som tar høyde for superlading med vesentlig høyere effekt enn den man har for personbiler. 

Salget av ellastebiler øker

Gjøby har ikke nøyaktige tall på hvor mange elektriske lastebiler som ble solgt i fjor men de er økende. – ASKO har en stor flåte av elektriske biler og egne ladestasjoner. For å få flere til å ta i bruk ellastebiler må det bygges ut ladestasjoner over hele Norge. Enova og Vegdirektoratet planlegger nå å etablere noen ladestasjoner for tyngre kjøretøy på sentrale steder på Østlandet. Tiltaket er også beskrevet i regjeringens ladestrategi som ble fremlagt før jul i fjor. Dette er ikke snakk om å stoppe for å fylle på energi. Her vil ladingen skje når du bl.a. skal overholde hvile- og kjøretidsbestemmelsene, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien