V2G: Powerbank for strømnettet

8/8/23
Teknologi
8/8/2023

Om ikke altfor lang tid vil det komme smidige løsninger som kan overføre energi tilbake til strømnettet når belastningen er størst. – Løsningen som går under navnet Vehicle to grid (V2G) gjør at batteripakken i elbilen kan fungere som en gigantisk powerbank for strømnettet, sier rådgiver lade- og batteriteknologi Jan Tore Gjøby i NAF.

I Norge skjer størstedelen av strømproduksjonen gjennom vannkraft, som gir en forutsigbar energiproduksjon. Slik er det ikke med annen fornybar energi som vind- og solkraft. – I markeder hvor mye av kraftproduksjonen er uforutsigbar, har powerbank tankegangen fått særlig stor oppmerksomhet, sier Gjøby. Han legger til at bilbatterier kan bli et viktig virkemiddel for å få ned forbrukestoppene og for å unngå overbelastning i nettet. – Det vil igjen redusere behovet for kostbare utbygginger av kapasiteten, mener han.

Grunnidé

Grunnidéen bak V2G er å lade batteripakken når belastningen i nettet og strømprisene er lavest. Da kan strøm føres tilbake til energinettet når belastningen er størst. – På den måten bidrar elbilen til å jevne ut belastningen i nettet og redusere strømprisen, sier Gjøby.

Standarder og teknologier

I følge Gjøby vil det ta 2-3 år før standardiserte løsninger for V2G er på plass. – Det er mye som må landes med standarder og teknologier. Med V2G kan man levere lagret energi fra solceller på tak og bilbatteri i garasjen tilbake til nettet. Deler av energien fra batteriet kan brukes utover kvelden eller kjøpe billig strøm om natta og selge den om morgenen når energiprisen er dyrest, sier Gjøby.

Myndighetskrav

Det blir spennende å se hvilke nye AC og DC ladere som kommer på markedet de neste årene, sier Gjøby. Hans inntrykk er at nettselskaper foretrekker DC ladere. – Med AC lading lager konverteren vekselstrøm i bilen, noe som kan bli utfordrende. Prismessig er AC fortsatt den rimeligste løsningen for forbrukeren. Det blir spennende å følge med på hvilke myndighetskrav som blir lagt vekt på. Det kan tenkes at nettselskapene vil stille krav til DC lading for å oppnå V2G, sier Gjøby.

Nettstabilisering

– Hva blir konsekvensen dersom det blir myndighets- og ikke markedsbestemt?

– Myndighetene kan stille krav om at invertere i elektriske boliganlegg og bilbatterier skal være med på å stabilisere nettet. Invertere montert i biler kan bli en utfordring men er de montert i den faste elinstallasjonen, vet man hva som kreves for å oppnå full kontroll. Det er ikke usannsynlig at nettselskapet tar det fulle og hele ansvaret, sier Gjøby. Han mener det ennå er i det blå hvilken retning dette vil ta. – Det er viktig å være klar over utfordringene med å installere en ladeinstallasjon. Sørg for at kabel, vern og øvrig utstyr er dimensjonert for fremtidig bruk. Med DC lading unngår man problemer med IT3 fase, skjevlast eller relativ lav effekt. Her kan det kjøres høyere 3-fase effekt. Skal du montere ladere er det viktig å være fremtidsorientert slik at du unngår store overraskelser, sier han til slutt. 

Flere artikler i denne kategorien