Leverer byggautomasjon from fremtidens teknologiutvikling

17/2/21
Teknologi
3/8/2023

Skalerbare løsninger, åpen standard og egen FoU-avdeling, samt lokale kompetanse og prosjektorganisasjon, ligger til grunn for at Schneider Electric stakk av med seieren i kampen om Norges hittil største enkeltstående byggautomasjon-kontrakt til nye Drammen sykehus.

– Dette er en spennende og utfordrende prosess, og uten tvil et prestisjeprosjekt for Schneider Electric. Leveransen til Helse Sør Øster den største enkeltkontrakten i Norge så langt innen byggautomasjon, sier salgsingeniør Kjersti Røssland i Schneider Electric.

– I all beskjedenhet mener vi at vi ligger et hestehode foran konkurrentene våre på teknologi og gevinsten løsningen vår tilrettelegger for med tanke på fremtidig energi-, driftseffektivitet og bruker- og pasienttilfredshet, legger hun til.

120.000 kvadratmeter

– Prosjektet er utfordrende i den forstand at det omfatter tre separate bygninger, det innebærer at vi vil være involvert i driftsfasen på et bygg parallelt med at vi vil være i prosjekterings- og leveransefasen på de andre byggene. Totalt dreier det seg om hele 120.000 kvadratmeter, skyter Nariman Fakhraee inn, som er regionaldirektør ved Digital Energy Division i Schneider Electric.

Fremtidsrettet

Schneider Electric skal løse sykehusets utfordring med en massiv mengde av dataflyt. Nye Drammen sykehus vil ha langt flere tilkoblede komponenter enn det som er normalt, og vil bli breddfull av ny teknologi som videreutvikles – mens sykehuset planlegges og bygges.

– Med dagens tempo på utvikling innen teknologi, er det helt nødvendig å bygge på fleksible og skalerbare løsninger som er rustet for den teknologiske utviklingen frem til levering 2024 og årene fremover. Løsningen vår kalles EcoStruxure. Dette er en svært solid plattform basert på IoT med åpne protokoller, i motsetning til mer tradisjonelle styringssystemer. Det å skulle beskrive løsninger i dag, som skal stå ferdig mange år frem i tid, er jo en utfordring i seg selv, nettopp derfor er det sentralt at løsningen og teknologien kan ta opp i seg behovet for endring og utvikling. EcoStruxure er tilrettelagt og kan tilpasses fremtidig teknologiutvikling, slår Fakhraee fast og henviser til at Schneider Electric har levert tilsvarende system til blant annet barne- og ungdomssykehuset på Haukeland sykehus i Bergen.

Schneiders løsning er rigget for at sykehuset får de mest moderne løsningene som sikrer optimalisering av driften, blant annet systemer som sikrer sentralisert romkontroll, «Connected Room Solution», og personifiserte brukeropplevelser.

– Med stadig flere IoT-løsninger kan vi trekke ut mye mer informasjon om bygget som driftsorganisasjonen kan nyttiggjøre seg av. Økt datatilgang gir stadig bedre muligheter for driftspersonell til å kartlegge bruk og ta enda bedre beslutninger. Den raske teknologiske utviklingen vil åpne opp for muligheten til å bedre pasient- og brukertilfredsheten, parallelt med å redusere kostnader og energiforbruk, sier Røssland.

Illustrasjon: LINK arkitektur
illustrasjon: LINK arkitektur

Landets mest moderne?

Det nye sykehuset i Drammen skal blant annet ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bygget vil være under oppføring frem til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024–2025.

– Nå er vi i predesignfasen i tett samarbeid med byggherre. Endelig designleveranse skjer i Q2 2021 før detaljprosjektering og produksjonsfasen i 2022 og 2023, som blir vår peak-periode, med blant annet verifisering og driftstesting, sier Fakhraee.

Inn i tidligfase

Byggherre Helse Sør-Øst har vært flinke til å trekke byggautomasjon inn i en tidlig fase av prosjektet. Av de tekniske pakkene på prosjektet er byggautomasjon nummer to i rekken etter sikkerhet.

– Byggautomasjon gir retningslinjer for hvordan øvrige systemer og elektropakker skal se ut. Når vi blir gitt anledning til å legge føringer for tekniske og praktiske løsninger under byggingen, skaper det grunnlag for en bedre og mer effektiv drift når bygget tas i bruk, sier Fakhraee.

Schneider Electric og Helse Sør-Øst HF har inngått kontrakt om byggautomasjon for nye Drammen sykehus.

Fra venstre: Nariman Fakhraee, Mohammad Ishaq Omar, Kjersti Røssland og Karoline Nystrøm (alle fra Schneider Electric). Dag Bøhler, Henrik Olsen og Øyvind Opdan (fra Helse Sør-Øst HF). Foto: Schneider Electric

Flere artikler i denne kategorien